Utrechtse onderzoekers verbeteren tool die watergerelateerde problemen in kaart brengt

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn de waterdragers van het online Aqueduct 4.0 Water Risk Framework van het World Resources Institute. In Aqueduct brengt het Water Resources Institute (WRI) wetenschappelijke informatie rond wereldwijde waterschaarste en watergerelateerde risico’s inzichtelijk in kaart voor niet-wetenschappelijke gebruikers, zoals beleidsmakers. De nieuwe versie van de web tool, Aqueduct 4.0, maakt gebruik van de meest recente data en verbeterde analyses. De nieuwe web tool is vandaag gelanceerd.

Achtergrond

Klimaatverandering leidt nu al tot een toename in waterschaarste en in watergerelateerde risico’s als droogte en overstromingen. Bovendien neemt de behoefte aan water toe door bevolkingsgroei en een toename in watergebruik als gevolg van een verbeterde levensstandaard. In een veranderende wereld wordt het steeds belangrijker een afgewogen keuze te kunnen maken om huidig en toekomstig waterverbruik duurzaam in overeenstemming te brengen met het veranderende aanbod en de blootstelling aan watergerelateerde risico’s te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek biedt veel informatie om zulke beslissingen te onderbouwen maar deze informatie is vaak erg specifiek en te specialistisch en daarmee te complex om beleidsmakers snel en eenduidig te informeren.

Verbeteringen

De informatie in Aqueduct 4.0 is bedoeld om vroeg in het besluitvormingsproces watergerelateerde problemen te kunnen signaleren en prioriteren en gebieden onderling te kunnen vergelijken. Deze nieuwe versie biedt o.a. verbeteringen in de berekening van de indicatoren in termen van waterbeschikbaarheid, watergerelateerde risico’s en waterkwaliteit. Maar de grootste verbetering is dat de meest recente voorspellingen van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen  door de Utrechtse onderzoekers integraal in de onderliggende modelberekeningen zijn meegenomen. De analyse loopt van het recente verleden tot 2100. Op deze manier kunnen veranderingen rond de jaren 2030, 2050 en 2080 vergeleken worden met de huidige situatie voor drie mogelijke toekomstscenario’s die mogelijke paden van wereldwijde ontwikkeling schetsen. Deze drie paden zijn een projectie van de huidige trend -business-as-usual- naast een optimistisch en pessimistisch scenario met betrekking tot het terugdringen van klimaatverandering door het verminderen van broeikasgasuitstoot. Ook is er gebruik gemaakt van openbare, peer-reviewed data als aanvulling op de modelresultaten. Iedere indicator is beschikbaar per substroomgebied (1000 tot 10 000 km2) en kan verder samengevoegd worden voor administratieve eenheden (bijv. landen) en gewogen per sector (huishoudelijk, industrieel of agrarisch verbruik).

De web tool van het Aqueduct 4.0 Water Risk Framework van WRI kan direct door iedereen gebruikt worden voor een kwalitatieve analyse of een objectieve basis bieden voor meer gedetailleerd regionaal onderzoek.

Meer informatie
Aqueduct 4.0