Universiteit Utrecht maakt afspraken over 200 extra woningen voor internationals bij start nieuwe collegejaar

De Universiteit Utrecht mag 200 tijdelijke, nieuw opgeleverde studio’s van Holland2Stay met voorrang aanbieden aan internationale UU-studenten. Voorrang houdt in dat de universiteit het woningaanbod gedurende enkele dagen ‘exclusief’ mag aanbieden aan nieuwe internationale studenten, die in september in Utrecht gaan studeren, voordat ze op de markt komen. De 200 woningen komen bovenop 950 kamers en studio’s die de UU sowieso al reserveert bij verschillende huisvesters voor internationale studenten.

De studio’s zijn gelegen in het nieuwe wooncomplex Boomerang aan Het Kwadrant in Maarssen, wat goed bereikbaar is met het OV. De huurprijs is maximaal 675 euro all-in.

Kamernood

De universiteit is blij met het aanbod van deze huisvester. “In Utrecht is sprake van grote kamernood, en zeker voor internationals is de situatie bij de start van het collegejaar nijpend,” zegt adviseur Student Life And Mobility Lenn Lamkin. “Deze groep heeft immers geen netwerk of thuisadres om op terug te vallen.” De universiteit haalt alles uit de kast om internationals te ondersteunen. “Maar we kunnen het niet voor iedereen oplossen,” zegt Lamkin. “Er zijn te weinig kamers. En het aandeel internationale studenten is in vergelijking met andere universiteiten weliswaar laag in Utrecht, zo’n 13%, maar omdat we een universiteit zijn met 37.000 studenten, praten we toch over een groot aantal studenten.”

Zeker voor internationals is de woonsituatie bij de start van het collegejaar nijpend.

Geen huisvester

De Universiteit Utrecht is geen huisvester, benadrukt Lamkin. “Wij kunnen en mogen geen woonruimte bouwen en uitbaten,” zegt Lamkin. “We hebben een convenant met de gemeente, huisvesters en studentenorganisaties om het aantal kamers in Utrecht de komende jaren te vergroten. De kamernood voor studenten staat in Utrecht hoog op de agenda en er komen de komende jaren naar verwachting duizenden kamers in Utrecht bij. Met Student & Starter in het college van B&W zal de aandacht zeker niet verslappen.”

Ruimte voor de bouw van studentenwoningen

Bouwplannen Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht draagt hieraan bij door op het USP ruimte in te plannen voor de bouw van studentenwoningen. In de omgevingsvisie zijn tot 4000 extra woonplekken voor studenten beoogd. Twee jaar geleden zijn er 400 tijdelijke studentenwoningen gerealiseerd op een kavel die de UU hiervoor beschikbaar stelde. Onlangs zijn de handtekeningen gezet onder het plan voor een vijfde complex van SSH op het USP. Het heet High Five, met twee grote torens en ruim 900 wooneenheden. Dat moet in 2025 klaar zijn.

Gereserveerd aanbod

Helaas lossen deze inspanningen de problemen voor studenten nu niet ineens op. Utrecht is populair, vanwege de stad en de hoge onderwijskwaliteit. Het aantal studenten neemt afgelopen jaren toe (tot 37.000 dit collegejaar), en daarbinnen groeit de groep internationals. Die belangstelling is mooi. Internationale studenten zijn vaak erg gemotiveerd, blijkt uit onderzoek, en de verscheidenheid van perspectieven in de International classroom verrijkt het onderwijs. Het is bovendien een goede voorbereiding op de professionele carrière na het afstuderen. Maar helaas zijn er weinig mogelijkheden om de groei te sturen of te reguleren. En dat zorgt voor een grote opgave voor universiteiten bij het organiseren van het onderwijs, maar ook voor internationale studenten die een kamer moeten zien te vinden.

“Heroverweeg komst naar Utrecht”

Lamkin zegt dat de Universiteit Utrecht zich realiseert dat ondanks alle inspanningen een deel van de internationals in onwenselijke en stressvolle situaties terecht kan komen als ze in Utrecht moeten starten zonder een kamer. Het kan leiden tot ‘couch surfing’ of hele hoge kosten voor hotelkamers. Vaak lost het zich na verloop van tijd op, als internationals een netwerk opbouwen en de regio leren kennen. “Maar het is niet wat wij onze studenten toewensen. Daarom gaan we deze zomer nieuwe internationale studenten expliciet aanraden om te heroverwegen zich aan de UU in te schrijven als ze nog geen kamer hebben. Met pijn in het hart, want internationaal talent is belangrijk voor ons onderzoek en onderwijs. Maar we willen echt niet dat mensen de situatie onderschatten en in een lastig parket terecht komen.”