Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht schorten subsidie UVSV op

De Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht hebben gezamenlijk besloten om de subsidie en bestuursbeurzen van de studentengezelligheidsvereniging UVSV met onmiddellijke ingang op te schorten. Ook is het UVSV-bestuur voorlopig niet welkom bij academische plechtigheden. Dit naar aanleiding van incidenten tijdens de introductieperiode die zijn gemeld door het tv-programma Rambam. Rambam liet iemand undercover meelopen tijdens de kennismakingstijd.

Op beelden die door Rambam aan de rector van de Universiteit Utrecht en aan de voorzitter van de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) vertoond zijn, is onder andere te zien hoe iemand wordt gevoerd met een lepel. Ook stelt een aspirant lid dat astmamedicijnen zijn afgepakt en geeft een meisje aan dat zij bespuugd is. “De beelden zijn niet toereikend om in alle gevallen de toedracht van de zaak onomstotelijk vast te stellen,” zegt rector Bert van der Zwaan. “Maar de beelden geven wel een heel naar beeld van de introductie.” UVSV heeft aangegeven geschrokken te zijn van de beelden en een grondig onderzoek te gaan instellen. Van der Zwaan: “Op basis van de uitkomst van dat onderzoek, de acties die genomen worden, een verbeterplan, en waargenomen verbeteringen, gaan we weer in gesprek en herstellen we de verhouding als we de overtuiging hebben dat alles op orde is.”

Utrecht kent sinds 2003 een gedragscode voor gezelligheidsverenigingen, die regelmatig wordt geactualiseerd. De draaiboeken voor de introductieperiode worden vooraf gecontroleerd door de AIU. Elk jaar tekenen verenigingen de gedragscode in een bijeenkomst met de rector van de universiteit en de voorzitter van de hogeschool. “Ze geven hiermee aan hun verantwoordelijkheid te begrijpen en te willen nemen voor een veilige kennismakingstijd, waarbij de gezondheid, persoonlijke integriteit en hygiëne van aspirant-leden te allen tijde gewaarborgd is,” aldus Van der Zwaan. Incidenten moeten gemeld worden aan de AIU. Deze onafhankelijke adviescommissie beoordeelt of er sprake is van schending van de gedragscode en of de vereniging adequaat gereageerd heeft, bijvoorbeeld door een lid dat over de schreef is gegaan is te schorsen. 

De voorzitter van de Adviescommissie heeft de beelden van Rambam bekeken en geadviseerd om de UVSV de gelegenheid te geven nader onderzoek te doen. De Universiteit en Hogeschool nemen dit advies over. Bert van der Zwaan: “De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren dat studenten elkaar opzoeken en ook buiten de studie activiteiten ontplooien. UVSV heeft een lange traditie. Studentenverenigingen zijn voor veel studenten een gewaardeerd onderdeel van het studentenleven.” Universiteit en Hogeschool kunnen volgens de rector niet verantwoordelijk worden gesteld voor gedrag van studenten in hun vrije tijd. “We bepalen natuurlijk wel of we ermee geassocieerd willen worden en of we verenigingen financieel ondersteunen. Wij gaan uit van vertrouwen, maar bij schending van dat vertrouwen is sprake van zero tolerance. Wij willen het woord ontgroening niet horen. Dat is niet van deze tijd. Het moet gaan om een wederzijds respectvolle introductie.”