23 juni 2015

Jury roemt ‘buitengewone bijdragen’ en leiderschap

Tristan van Leeuwen ontvangt prijs voor wiskundig onderzoek met toepassing in geowetenschappen

Tristan van Leeuwen

Dr. Tristan van Leeuwen (Wiskunde) ontvangt dit jaar de SIAM Activity Group on Geosciences Junior Scientist Prize. De jury prijst Van Leeuwen voor zijn “buitengewone bijdragen aan de theorie, algoritmen, en grootschalige computing van seismische inverseproblemen, en voor zijn leiderschap op het gebied van op wiskunde gebaseerde seismische imaging.” SIAM, de Society for Industrial and Applied Mathematics, reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een jonge, veelbelovende onderzoeker op het gebied van wiskunde met een toepassing in de geowetenschappen.

Van Leeuwen werkt sinds 2014 als Universitair Docent aan de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is blij verrast met de prijs: “Ik had dit niet verwacht. Deze internationale erkenning inspireert me om actief te blijven op het grensvlak van wiskunde en geowetenschappen.”

Tien tot honderd keer sneller

Seismische metingen worden vaak ingezet voor het vinden en opmeten van olie- en gasvelden. Dat gebeurt met duizenden of tienduizenden metingen over een gebied van tientallen kilometers, meestal op zee. Omdat olie en gas het geluid op een andere manier terugkaatsen dan bijvoorbeeld water en rotsen, is het mogelijk om uit metingen van de reflectie van schokgolven een beeld te vormen van de ondergrond.

Tristan van Leeuwen werkt aan de wiskundige algoritmes die nodig zijn om die metingen te vertalen naar een beeld van de ondergrond. Vanwege het grote aantal metingen is dat een complex probleem, waarvoor veel rekentijd nodig is. Van Leeuwen ontwikkelde een manier om uit te rekenen welke metingen de belangrijkste zijn, zodat er minder metingen nodig zijn om een compleet beeld te krijgen. Zijn rekenmethoden werken tien tot honderd keer sneller dan eerder gebruikte methoden.

Live mappen

Van Leeuwen hoeft niet lang na te denken over zijn toekomstige onderzoeksplannen. “Ik wil ervoor zorgen dat die analyse zo snel wordt, dat we de ondergrond live kunnen mappen, tijdens het uitvoeren van de metingen. Dan kun je de locatie van de metingen direct aanpassen, zodat je minder metingen hoeft te doen.” Ook wil hij aan de slag met het vaststellen van de betrouwbaarheid van de analyses, door meerdere simulaties te doen en de uitkomst daarvan te vergelijken.