15 november 2018

Toekenning subsidie Erasmus+ project

Aan het project van Bert Theunissen en Mariëtte van den Hoven over onderwijs in wetenschappelijke integriteit is een Erasmus+ subsidie toegekend. Het project behelst een samenwerkingsverband van de universiteiten in Praag, Ljubljana en Utrecht. We onderzoeken hoe de wetenschappelijke Code of Conduct vertaald kan worden ten behoeve van het WO-curriculum, zowel in policy termen als in termen van concreet onderwijs aan studenten in alle fasen van de studie. Het doel is drieledig:

  1. Studenten voorbereiden op integer handelen als onderzoeker, tijdens en na hun studie.
  2. Het verbeteren van het integriteitsonderwijs met behulp van digitale middelen, zowel op het niveau van docenten als studenten.
  3. Faciliteren van de vertaalslag van de codes of conduct voor wetenschappelijke integriteit naar curriculum en policy van hoger onderwijsinstellingen.