Team met docent Universiteit Utrecht wint forecasting toernooi Buitenlandse Zaken

Een team van de Universiteit Utrecht, Amnesty International, Clingendael en de Erasmus Universiteit heeft het allereerste strategic forecasting toernooi bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewonnen.

Deelnemers aan dit toernooi werd gevraagd om inschattingen te maken over toekomstige gebeurtenissen aan de hand van beleidsrelevante informatie. Namens de Universiteit Utrecht deed Otto Spijkers, docent internationaal publiekrecht mee. De deelnemende teams moesten onder meer voorspellen of Namibië, Kenia of Oeganda vóór 1 december 2017 zouden verklaren om het Internationaal Strafhof te gaan verlaten, en of er voor 31 januari 2018 een politieke moord plaats zou vinden in de VS.

Open-source intelligence

Het toernooi was opgezet en geleid door Superforecaster Regina Joseph. Het bouwde voort op het onderzoek van de politicoloog Philip Tetlock, wiens onderzoek heeft aangetoond dat de meeste opiniemakers en analisten er doorgaans naast zitten met hun voorspellingen. Door veel te oefenen, verschillende open-source intelligence bronnen te gebruiken en te werken in groepsverband leerden de deelnemers accuratere voorspellingen te maken. Het voorspellingstoernooi ging van start op 8 november 2016 en eindigde 15 november 2017. Het toernooi vond plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Deelnemende instituties waren het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO, en de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie.

Het winnende team bestond uit:

  • Otto Spijkers, docent internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.
  • Arne Muis, Strategic Studies Analyst bij Amnesty International Nederland
  • Lars van Troost, senior beleids- en strategieadviseur voor Amnesty International Nederland
  • Sarah Hardus, docent aan het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Minke Meijnders, Research Fellow bij het Clingendael Institute

Marjolein de Ridder, senior beleidsmedewerker van de Eenheid Strategische Advisering (ESA) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, faciliteerde het toernooi.