Strengthening the child’s right to participate in family law

Verslag van het online panel

Book cover The Child’s Right to Participate in Family Law Proceedings

Op 27 oktober vond het online panel ‘Strengthening the child’s right to participate in family law’ plaats, georganiseerd door dr. Charlotte Mol vanuit UCERF. Samen met de panelleden, dr. Velina Todorova (University of Plovdiv & lid van het VN Kinderrechtencomité), dr. Aoife Daly (University College Cork) en Evelyn Merckx (UGent), ging het gesprek over de toekomst van het recht op kinderparticipatie in het Europese en internationale mensenrechtenkader.

Drie stellingen uit het onderzoek van dr. Charlotte Mol werden aan de experts voorgelegd. De eerste stelling ging over de wenselijkheid van het stellen van idealistische versus meer pragmatische normen voor kinderparticipatie, waarbij de panelleden duidelijk een voorkeur uitspraken om voor het hoogst haalbare te blijven gaan. De tweede stelling wakkerde de discussie aan over hoe om te gaan met de mening van een (mogelijk) beïnvloed kind. Tot slot waren de panelleden het eens dat het rechtstreeks horen van minderjarigen een zeer geschikte vorm van kinderparticipatie is, maar dat het ook wenselijk kan zijn om andere vormen aan te bieden, zoals vertegenwoordiging in de vorm van een bijzondere curator.

Met zo’n 40 aanwezigen uit alle delen van de wereld was het een inspirerende online discussie. Heeft u interesse in het onderzoek van dr. Charlotte Mol, haar boek ‘The Child’s Right to Participate in Family Law Proceedings’ is nu te koop bij Intersentia.