26 juni 2019

Sjaak de Wit benoemd tot hoogleraar Integrale Pluimveegezondheidszorg

Het college van Bestuur heeft Sjaak de Wit per 1 juli 2019 benoemd tot hoogleraar Integrale Pluimveegezondheidszorg bij het departement Landbouwhuisdieren van de faculteit Diergeneeskunde. De Wit doet veel toegepast wetenschappelijk onderzoek waar de pluimveedierenarts zowel nationaal als internationaal vaak direct mee aan de slag kan. In Utrecht krijgt De Wit een aanstelling voor 0,4 fte. De resterende tijd blijft hij werkzaam als pluimveedierenarts en senior onderzoeker bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer.

Het onderzoek van De Wit richt zijn vooral op virale ziektes: de oorzaak, bescherming na vaccinatie, diagnostiek en relaties met andere ziektes. De Wit hoopt door zijn kennis van het internationale veld en het toegepaste onderzoek een brug te kunnen slaan tussen de onderliggende vragen vanuit het veld en het fundamentele onderzoek. ‘Ik kijk er erg naar uit in Utrecht samen met de collega’s in samenwerkingsverbanden met andere groepen hieraan te kunnen werken.’ De Wit neemt een wereldwijd netwerk mee.

Nieuwe uitdagingen in de pluimveehouderij
De Wit: ‘Nederland heeft een rijke traditie in de pluimveehouderij en wereldwijd een sterke reputatie vanwege de vele innovaties en internationaal werkende bedrijven. De pluimveehouderij wordt gekenmerkt door de vele schakels die sterk van elkaar afhankelijk zijn en vaak internationaal georganiseerd. De internationale pluimveehouderij is volop in beweging. Bij eieren en pluimveevlees gaat het in steeds meer landen niet alleen om de laagste kosten en hoogste efficiëntie. Aspecten als volksgezondheid, antibioticagebruik, dierenwelzijn, huisvesting, groeisnelheid, sociale acceptatie en milieu spelen een steeds belangrijkere rol. Het ketendenken is een essentieel onderdeel van het werk en de basis van de oplossingen van de nieuwe uitdagingen. Deze nieuwe eisen en de snelle ontwikkelingen in de pluimveesector vereisen van alle betrokkenen een voortdurende vernieuwing, inclusief de dierenarts en de opleiding tot dierenarts. Hier wil ik graag een bijdrage aan leveren, zowel op nationaal als internationaal niveau.’

CV
De Wit studeerde diergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1997 ook aan de Universiteit Utrecht op ‘Detection and transmission of Infectious Bronchitis Virus’. In 1998 werd hij erkend als specialist pluimveegezondheidszorg en in 2008 was De Wit een van de founding diplomats van de European College of Poultry Veterinary Science, waarvan hij sinds 2016 President is. In 2014 werd hij geïnstalleerd als Member of the Hall of Honour van de World Veterinary Poultry Association. Het aantal wetenschappelijke artikelen en bijdrages aan boeken - inclusief die aan de OIE Terrestrial Manual - bedraagt ruim 70 stuks.