1 juli 2019

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden Veilig of niet veilig voor kinderen?

Rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgras bevat een groot aantal stoffen met kankerverwekkende en hormoonverstorende eigenschappen. Het RIVM en de European Chemical Agency (ECHA) concludeerden in 2017 dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn. Hun rapporten bevatten echter enkele wetenschappelijke onnauwkeurigheden en omissies, waardoor het risico voor kinderen onderschat kan zijn. Het is dus prematuur om te concluderen dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat voor kinderen veilig is. De beslissing of sporten onder deze omstandigheden acceptabel is, ligt nu in eerste instantie bij de ouders. De Nederlandse overheid zou, conform het ECHA-advies, ouders moeten adviseren om hun kinderen hand-en mondcontact met dit granulaat zo veel mogelijk te vermijden.

In 2016 ontstond door een uitzending van Zembla grote beroering over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat van oude autobanden dat gebruikt wordt in kunstgras op voetbalvelden. Berichten uit het buitenland suggereerden een verhoogd risico op leukemie en lymfomen. Dit leidde tot veel onrust bij ouders van kinderen die op deze kunstgrasvelden spelen. Het gevolg was dat huisartsen, GGD’s en andere gezondheidsinstellingen veel vragen kregen over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Inmiddels is het nodige onderzoek naar die risico’s gedaan. Hoe moeten we omgaan met de resultaten daarvan?

Het volledige artikel is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in juli 2019.

Klik hier voor het volledige bericht.