18 maart 2015

13de Grote Rekendag over meetkundekunst

“Rekenen kan gewoon leuk zijn”

Kinderen beleven vaak weinig plezier aan rekenen. “Die signalen krijgen wij”, aldus Ronald Keijzer, rekenonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Om aan te tonen dat rekenen ‘ook gewoon leuk kan zijn’ organiseren de Universiteit Utrecht en Uitgeverij Malmberg op woensdag 25 maart de 13de Grote Rekendag. In samenwerking met het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen gaan basisschoolkinderen in Nederland en Vlaanderen een dag lang aan de slag met kunst en meetkunde.

Om greep te houden op de rekenontwikkeling van kinderen, zijn er verscheidene rekentoetsen ontwikkeld. Binnen het onderwijs én de politiek ligt er veel nadruk op deze toetsen. Begrijpelijk, vindt Keijzer. “We willen nu eenmaal allemaal weten wat het onderwijs, of in dit specifieke geval het rekenonderwijs, oplevert.” Dat laat niet onverlet dat scholen, en hun leerlingen, toetsdruk ervaren die volgens de Utrechtse wiskundige veelal ten koste gaat van mogelijk rekenplezier. “Dat plezier lijkt een bijzaak. Maar het is in feite een belangrijke voorwaarde om hoge onderwijsresultaten te behalen.”

250.000 kinderen

Om dat gewenste rekenplezier aan te wakkeren, gaan niet minder dan een kwart miljoen kinderen op 25 maart een dag lang rekenvraagstukken te lijf. Dit jaar luidt het thema: meetkunde uit de kunst in de klas. Keijzer: “De leerlingen gaan op een specifieke manier met kunst aan de slag, om zo vooral bezig te zijn met ruimtelijk oriëntatie en meetkunde.” Dat doen zij aan de hand van onderwijsmateriaal dat speciaal voor deze dag is vervaardigd. De opdrachten bestaan bijvoorbeeld uit het maken van een 3d-straattekening. Of de kinderen leren hoe forced perspective photography werkt, waarna zij zelf zo’n foto ensceneren.

Museum in

De aftrap van de 13de Grote Rekendag vindt plaats in Museum Boijmans Van Beuningen. Daar vormen, nadat de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge het startsein heeft gegeven, op de binnenplaats 200 kinderen verschillende, levensgrote kunstwerken. Vervolgens gaan de leerlingen het museum in om aan de hand van de kunst in het museum meetkundeopdrachten te maken. Deze opdrachten zijn onder meer geïnspireerd op het Boijmans Taal- en rekenprogramma, waarin het museum toont hoe het kijken naar kunst kan bijdragen aan het reguliere (reken)onderwijs.

Pers is van harte welkom bij de officiële opening van de Grote Rekendag op 25 maart om 9 uur. Aanmelden graag via de afdeling Marketing en communicatie van Museum Boijmans Van Beuningen: 010-4419561, pressoffice@boijmans.nl.

Meer informatie

Ronald Keijzer (projectleider Grote Rekendag), r.keijzer@uu.nl of info@groterekendag.nl

Petra de Gijsel (secretariaat), p.p.degijsel@uu.nl. Het onderwijsmateriaal dat voor deze dag is vervaardigd is bij het secretariaat op te vragen

De website van Grote Rekendag, en op de website van Museum Boijmans Van Beuningen