Rapport "Geur bekennen" met inbreng van Universiteit Utrecht aangeboden aan Tweede Kamer

Rapport Commissie Geurhinder Veehouderij

geurhinder
Adviesrapport Commissie Geurhinder Veehouderij.

De regels om geurhinder door veehouderijen aan te pakken, moeten worden aangepast. Dat concludeert de Commissie Geurhinder Veehouderij in haar adviesrapport "Geur bekennen", dat door staatssecretaris Van Veldhoven naar de Tweede Kamer is gestuurd. Frank Groothuijse, universitair hoofddocent Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht, schreef mee aan dit rapport.

In een begeleidende brief aan de Tweede Kamer somt staatssecretaris Van Veldhoven drie aanbevelingen van van de adviescommissie uit het rapport op: 

  1. Stel emissiegrenswaarden waar de veehouder zich permanent aan moet houden. Niet alleen op papier, ook in de praktijk.

  2. Zorg voor meer inzicht in de effectiviteit van luchtwassers. Betrek daarbij ook de geurproductie in de stal.

  3. Leg bij de aanpak van geurproblemen meer nadruk op specifieke omstandigheden in een gebied met meer mogelijkheden voor decentrale overheden om rekening te houden met cumulatie en in te grijpen in bestaande situaties.

Frank Groothuijse, universitair hoofddocent Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht, schreef mee aan dit rapport. Hij was lid van de Commissie Geurhinder Veehouderij die in juni was ingesteld 2018 ingesteld, naar aanleiding van problemen met luchtwassers. Commissievoorzitter Pieter Jan Biesheuvel pleit voor een gebiedsgerichte aanpak, maar ziet de Omgevingswet daarin tekortschieten.