Promovendus in Science Education: Evaluatiepraktijken van docenten bij Leren voor Duurzame Ontwikkeling (0.8 – 1.0 FTE)

In het kielzog van UNESCO's Global Action Programme on Education for Sustainable Development (Leren voor Duurzame Ontwikkeling, LvDO) zijn duurzaamheidscompetenties centraal komen te staan bij onderwijshervormingen over de hele wereld. Het doel hiervan is lerenden de competenties bij te brengen om acties te ondernemen voor een duurzame toekomst. Zowel op individueel als collectief niveau, in de privé- en openbare sfeer. Overal in Europa en daarbuiten worden didactische benaderingen ontwikkeld die docenten ondersteunen bij de uitvoering van onderwijs dat tot dit actieresultaat kan leiden. Lees meer...