28 februari 2020

Promotie Lisanne Walma

Op 6 januari j.l. heeft onze voormalige collega Lisanne Walma, met verve haar proefschrift verdedigd ‘Between Morpheus and Mary: The public debate on morphine in Dutch Newspapers, 1880-1939’.

Lisanne’s proefschrift richt zich op de ontwikkeling van het Nederlandse publieke debat over morfine tussen 1880 en 1939. Rond 1900 was morfine enerzijds bekend als een medische ‘Morpheus’: een belangrijke pijnstiller. Anderzijds kenden mensen de stof als ‘Mary’, een straat drug die niet-medisch werd gebruikt en verkocht. Tussen 1900 en 1939 nam de bezorgdheid over het niet-medische gebruik van verdovende middelen enorm toe. Aan de hand van een analyse van Nederlandse gedigitaliseerde kranten, laat Lisanne zien hoe morfine zijn medische reputatie heeft behouden. Het palliatieve gebruik van morfine ondersteunde de reputatie van morfine als een belangrijk en universeel medicijn. Het niet-medische gebruik van morfine werd geassocieerd met slechts beperkte maatschappelijke schade. De aandacht ging vooral uit naar buitenlands misbruik van morfine en gebruikerscontexten waarin cocaïne en heroïne op een prominentere manier als drug geafficheerd werden.