29 augustus 2019

Paul Minderhoud gaat leerstoel Regulier Migratierecht bekleden

Per 1 september gaat Paul Minderhoud de 0.2 leerstoel Regulier Migratierecht bekleden. Dit omvat tevens de positionering van de leerstoel binnen het algemene profiel van het onderwijs en onderzoek van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, in het bijzonder van het departement Rechtsgeleerdheid. De leerstoel maakt deel uit van de afdeling Internationaal en Europees recht.

“Het is een mooie opdracht om een dynamisch vak als migratierecht in Utrecht in de juridische opleiding te verankeren. En een prachtige gelegenheid om mijn expertise met Utrechtse collega’s te delen en uit te breiden”, aldus Minderhoud.

Migratierecht is een dynamisch en sterk groeiend rechtsgebied dat in grote mate wordt beïnvloed door actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het kan worden onderverdeeld in regulier migratierecht enerzijds en asiel- c.q.- vluchtelingenrecht anderzijds. Deze leerstoel heeft met name betrekking op het reguliere migratierecht. Het regulier migratierecht gaat in op de toelating en rechtspositie van vreemdelingen (niet zijnde asielzoekers) in Nederland.

Internationaal
Bijna alle onderdelen van het reguliere Nederlandse migratierecht worden inmiddels beheerst door Europese wetgeving. Deze internationale regels en afspraken roepen belangrijke vragen van juridische aard op die onderdeel zijn van het onderzoek van deze leerstoel. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: vrij verkeer, grenscontrole, gezinshereniging, studie, lang verblijvende status en terugkeer.  

Nieuwe leerstoel
De benoeming van Minderhoud is voor de periode van 1 september 2019 tot 1 september 2024 bij het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het departement wil gezien de groeiende interesse van studenten in het onderwerp en de steeds groter wordende vraag naar onderzoek over migratie door toenemende globalisering, investeren in de versterking van het onderwijs en het onderzoek op het gebied van Migratierecht. De leerstoel Regulier Migratierecht biedt hiervoor een goede stimulans. Minderhoud zal in zijn nieuwe rol tevens gaan samenwerken met het Centre for Global Challenges (UGlobe) en het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENORCE).

Loopbaan Minderhoud
Paul Minderhoud is als Universitair hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is managing editor van het European Journal of Migration and Law, medewerker van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) en lid van de Editorial Advisory Board van het Journal of Social Security Law. Daarnaast is hij expert bij MoveS, een EU Netwerk op het terrein van vrij verkeer en sociale zekerheidscoördinatie. Zie zijn persoonspagina.