20 april 2012

Bob de Graaff

Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme

Religieus en seculier fanatisme is niet iets van deze tijd. In ‘Op weg naar Armageddon’ schetst prof. dr. Bob de Graaff de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.

Aan het einde van de middeleeuwen manifesteerde zich op diverse plaatsen in Europa een gewelddadig verlangen het Rijk van God op aarde te vestigen. Sindsdien is dit streven telkens opnieuw opgekomen, overal ter wereld en in alle mogelijke varianten.

Bob de Graaff, terrorismedeskundige bij uitstek, laat religieuze en politiek-filosofische stromingen waarin fanatisme een rol speelde of speelt de revue passeren: van het christelijke radicalisme via seculiere vormen als het communisme, het anarchisme en het fascisme tot aan de hedendaagse vormen van islamistisch terrorisme en de theocratie van Iran.

Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Hij was tot januari 2010 hoogleraar terrorisme en contraterrorisme en directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Hij was de eerste hoogleraar op dit vakgebied in Nederland.

Titel: Op weg naar Armageddon. De evolutie van fanatisme
Auteur(s): Bob de Graaff
isbn: 9789461054630
Prijs: € 29,90
Uitgeverij: mei 2012, Uitgeverij Boom