24 december 2014

in beide gevallen _zonder_ onderzoekscyclus

Onderzoekend leren: twee nieuwe publicaties

 • Doorman, M., Fechner, S., Jonker, V., & Wijers, M. (2014). Mascil. Richtlijnen voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor onderzoekend leren in wiskunde en natuurwetenschappen met behulp van beroepscontexten. Utrecht: Freudenthal Instituut.
  Het doel van mascil is om onderzoekend leren in scholen te verbinden met de beroepspraktijk, waardoor de bètavakken meer betekenis krijgen voor leerlingen en hun interesse in een loopbaan in die vakken gestimuleerd wordt.
  De richtlijnen laten zien hoe met eenvoudige ingrepen bestaand lesmateriaal kan worden aangepast om het onderzoekend leren mogelijk te maken, en iets van de context van een beroep in te bouwen.
  Pdf
 • Van Oers, B., Tanis, M., Dobber, M. and Zwart, R. (2014). Beter leren door onderzoek. Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? VU, Amsterdam
  Publiekspublicatie op basis van NRO-review naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren. Onderzoekend leren is een vorm van kennis- en vaardighedenverwerving door (gezamenlijk) betekenisvolle problemen op te lossen en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn te ontdekken. We kunnen daarbij verschillende dimensies onderscheiden, zoals probleemformulering, gebruik maken van relevante hulpbronnen in jezelf of in de omgeving, en discussie met elkaar om de waarde van de voorgestelde oplossingen of oplossingstappen te beoordelen. Voor een efficiënte invulling van elk van deze dimensies zijn meerwetende partners nodig, in de meeste gevallen zal de leerkracht er daar een van zijn. Juist de leerkracht kan (mee) beoordelen of de gestelde problemen met het oog op de onderwijsdoelen relevant zijn, kan als een belangrijke hulpbron dienen, of kan het proces in de discussies mee sturen en productief maken, en door haar of zijn deelname kritisch en creatief denken uitlokken.
  Pdf