Onderzoek vogelgriep bij honden

Afgelopen jaar (2021-2022) zijn vogelgriepvirussen aangetroffen bij wilde carnivoren (vossen, bunzings, een otter en een marter) in Nederland. Deze dieren hebben mogelijk vogelgriep opgelopen door het eten van zieke of dode vogels.
Vanuit de Faculteit Diergeneeskunde willen wij onderzoeken of honden die in contact komen met wilde vogels besmet kunnen raken met vogelgriep, en op welke wijze besmetting zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast willen we te weten komen of honden ook daadwerkelijk ziek zouden kunnen worden na contact met mogelijk besmette vogels. 

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar honden die recentelijk contact hebben gehad met wilde vogels (bijvoorbeeld snuffelen aan een zieke of dode vogel, zieke of dode vogel in de bek nemen, of kluiven aan dode vogel). Van deze honden willen wij in het serum onderzoeken of er antilichamen tegen diverse influenzavirus subtypen voorkomen, en in een gecombineerde neus/keelswab kunnen wij eventueel ook virus aantonen. 

We willen u vragen of u als practicus/praktijk aan dit onderzoek zou willen meewerken, door het onderzoek onder de aandacht van uw cliënten te brengen, en/of door eventueel uw eigen dieren te bemonsteren.

Wij zenden per hond een monstername pakket toe, waarmee u bovenstaande monsters kunt afnemen en opsturen. Ook vragen wij de hondeneigenaar om een (papieren of digitale) vragenlijst in te vullen, waarmee we eventuele risicofactoren voor blootstelling aan vogelgriepvirussen kunnen onderzoeken. 

Als u een bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden via een e-mail naar influenzahondkat@uu.nl