NWO financiert onderzoek naar maatschappelijk verantwoorde opschaling van digitale innovatie voor verbetering van geestelijke gezondheidszorg

Onder de noemer 'Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie' heeft NWO financiering toegezegd voor een vijfjarig onderzoeksproject naar een van de meest complexe uitdagingen van deze tijd: het maatschappelijk verantwoord opschalen van digitale innovatie.

Foto: sanjeri/iStock

Het opschalen van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden voldoende moet worden nagedacht over hoe deze innovaties op een maatschappelijk geïmplementeerd in organisaties en voldoen aan specifieke omstandigheden, waardoor ‘one-size-fits-all’ diffusie lastig is. Bovendien staan ethische, juridische en sociale kwesties digitale innovaties vaak in de weg. "In dit project gaan we uit van het idee dat diffusie ontbreekt omdat er onvoldoende wordt nagedacht over hoe deze innovaties op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden geschaald," legt projectleider Wouter Boon uit, hoogleraar Innovatie en Transitiestudies aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek legt de basis voor het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde schaalvergroting door te bestuderen hoe innovators, samen met een brede groep stakeholders, al vanaf het begin van het innovatieproces rekening kunnen houden met belangrijke voorwaarden voor succesvolle schaalvergroting. Voorwaarden zoals afstemming met regelgeving, gebruikspraktijken, bedrijfsmodellen, maatschappelijke waarden en ethische overwegingen.

Focus op geestelijke gezondheidszorg

Het project richt zich op maatschappelijk verantwoorde schaalvergroting in de geestelijke gezondheidszorg, waar toegankelijkheid en kwaliteit van zorg momenteel onder druk staan. De capaciteit moet beter worden afgestemd op de toenemende vraag, op wat patiënten nodig hebben en wat wordt aangeboden. Om deze problemen op te lossen wordt veel verwacht van digitale technologie en datagedreven innovatie. Wetenschappers, bedrijven, zorgorganisaties en regionale ontwikkelmaatschappijen geven momenteel prioriteit aan digitale innovatie voor de geestelijke gezondheidszorg, wat leidt tot veel veelbelovende toepassingen. Onderzoekers zullen samenwerken met de betrokken stakeholders aan het ontwikkelen van methoden die verantwoord opschalen bevorderen.

 

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium onder leiding van onderzoekers van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Andere onderzoeks- en onderwijspartners zijn de Universiteit Twente, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht (Informatie- en computerwetenschappen), Radboud Universiteit, Hogeschool Utrecht. Er is ook een breed scala aan belanghebbenden die deelnemen aan het project, variërend van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, digitale innovatie-bedrijven, overheden, regionale ontwikkelmaatschappijen en patiëntenorganisaties.