Nieuwe SIM-fellow: Karin de Vries

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht verwelkomt als nieuwe fellow: Karin de Vries.

Karin de Vries is universitair hoofddocent staatsrecht bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Haar onderzoeksinteresses omvatten grondrechten, migratie- en burgerschapsrecht en non-discriminatie. Belangrijke thema's binnen haar vakgebied zijn integratievereisten voor migranten (ook in relatie tot EU-recht); rassendiscriminatie in migratie-, burgerschaps- en socialezekerheidsbeleid en raciale/etnische profilering. Ze is ge├»nteresseerd in kritische rassentheorie en postkoloniale perspectieven op burgerschap en de rechten van migranten.