Nieuw project over hydrothermale bronnen: recht en wetenschap

NILOS (Universiteit Utrecht) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gaan transdisciplinair onderzoek doen in een gezamenlijk project getiteld “Bescherming van hydrothermale bronnen door middel van gebiedsgebonden beheersinstrumenten”.

Sabine Gollner (NIOZ) en Erik Molenaar (NILOS) leiden dit project. Ze deden het voorstel naar aanleiding van een oproep voor intensievere samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het NIOZ. Het project zal plaatsvinden in de periode 2021-2023 en er zullen onder meer twee postdocs bij betrokken zijn:één milieuwetenschapper en één specialist binnen het internationaal recht van de zee. Er komen één of meer onderzoeksexpedities naar de noordelijke Mid-Atlantische Rug en er zijn meerdere maatschappelijke partners bij betrokken namelijk regeringen, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. De onderzoekers zullen ook deelnemen aan bijeenkomsten van de Internationale Zeebodem Autoriteit (IZA).

Bescherming tegen de gevolgen van mijnbouw

Een belangrijke rol binnen dit transdisciplinaire onderzoek op het snijvlak van milieuwetenschappen en internationaal recht van de zee, spelen de zogeheten ABMT's, area-based management tools:  gebiedsgebonden beheersinstrumenten. Deze moeten helpen bij het beschermen van hydrothermale bronnen tegen de gevolgen van diepzeemijnbouw. Het onderzoek zal de ecologische verbondenheid van hydrothermale bronnen onderzoeken om de noodzakelijke dimensies van ABMT's te bepalen. De omgeving van een hydrothermale bron vormt een unieke biotoop in vulkanisch actief gebied. 

Het onderzoekt bekijkt onder meer hoe deze resultaten het best geïntegreerd kunnen worden in het regelgevingskader van de ISA. De Nederlandse overheid en anderen kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om ervoor te zorgen dat de IZA-regelgeving voldoet aan de hoogst mogelijke milieu- en biodiversiteitsnormen.

Meer informatie
UU-NIOZ projects