6 november 2019

Nederlands waterbeheer in drie talen uitgelegd

Herman Havekes
Herman Havekes (links) met onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen (midden).

Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen hebben een geactualiseerde versie van het boekje Watermanagement in Nederland uitgebracht. Herman Havekes van de Unie van Waterschappen en sinds kort bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht, werkte hieraan mee.

Dit boekje (94 pagina’s) beschrijft de manier waarop het waterbeheer in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd en is gepubliceerd in het Nederlands, het Engels en het Chinees. Het eerste exemplaar van het boekje is op 31 oktober 2019 aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Waterveiligheid, watertekort, droogte, wateroverlast

Watermanagement in Nederland beschrijft de historie van het Nederlandse waterbeheer en laat zien hoe dat beheer tegenwoordig plaatsvindt. Onderwerpen die aan bod komen zijn waterveiligheid, wateroverlast, watertekort en droogte, verzilting en waterkwaliteit. In het boekje zijn veel illustraties zoals kaarten opgenomen, die de tekst ondersteunen. Het boekje is primair bedoeld voor professionals uit de watersector en het onderwijs. Door de toegankelijke opzet is het echter geschikt voor iedereen die geïnteresseerd in het Nederlandse waterbeheer.

De Nederlandse en Engelse versie van het boekje is digitaal beschikbaar op de website van de Helpdesk Water ,van de Rijksoverheid.