NATURESCAPES krijgt Horizon subsidie

Helicopter view of green zone between buildings
Foto: istock.com/Lim Weixiang - Zeitgeist Photos

Het onderzoeksproject NATURESCAPES naar het assembleren van Nature Based Solutions (NBS) is bekroond met een Horizon subsidie van in totaal 6,5 miljoen euro. Terwijl enkelvoudige, op natuurlijke oplossingen gebaseerde, duurzaamheidsinitiatieven - zoals groene daken of gemeenschapstuinen - meerdere maatschappelijke en milieuvoordelen met zich meebrengen, ontbreekt het ons aan inzicht in de synergie en uitruil die meervoudige NBS met zich meebrengen. Een consortium van onderzoekers van verschillende universiteiten en NGO's zal dit vanaf november 2023 onderzoeken in verschillende casestudies, zowel in het wereldwijde 'Zuiden' als het 'Noorden'. Idealiter zal dit ook leiden tot een handleiding om lokale initiatieven te laten slagen, in coördinatie met de relevante belanghebbenden, waaronder voorheen achtergestelde groepen.

We zijn erg blij met de financiering van het NATURESCAPES-project, dat voortbouwt op de uitstekende staat van dienst die de Universiteit Utrecht heeft op het gebied van onderzoek naar op natuurlijke oplossingen gebaseerde, duurzaamheidsinitiatieven om de belangrijkste uitdaging aan te gaan, namelijk hoe dergelijke interventies kunnen werken op landschappelijke niveau, zegt Harriet Bulkeley, projectleider. Nu er steeds meer NBS worden geïmplementeerd in steden, hun achterland en in kustgebieden, ontbreekt het ons aan inzicht wat dat alles bij elkaar oplevert - creëren we synergie en geïntegreerde actie voor verschillende duurzaamheidsuitdagingen, van klimaatverandering tot biodiversiteitsverlies, welzijn tot economische ontwikkeling, of ontstaan er nu onverwachte en onbedoelde uitruilen waar we rekening mee moeten houden?

Duurzame transformatie voor klimaat, natuur en mensen


Er zijn in Zuid-Amerika bijvoorbeeld veel projecten om mangrovebossen te ontwikkelen, omdat ze veel koolstof kunnen opslaan, zegt Katrin Merfeld, econoom aan de Universiteit Utrecht en samen met Helen Toxopeus betrokken bij het NATURESCAPES-project. Maar met meer mangroven en meer water om in te groeien, zullen er ook meer muggen komen - met een risico op meer malariagevallen. Dat zal een negatief effect hebben op de mensen die niet de middelen hebben om zich hiertegen te beschermen. Er is dus een afweging met aan de ene kant een voordeel voor de natuur en de samenleving als geheel, maar slechtere gezondheidsomstandigheden voor sommigen aan de andere kant.

NATURESCAPES gaan over een meer holistische kijk op dingen

De meeste Nature Based Solutions zijn geïsoleerde oplossingen, legt Merfeld uit. Maar ze moeten met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld om echt bij te dragen aan biodiversiteit. En we moeten onderzoeken hoe dat het beste kan. Vooral omdat verschillende initiatieven worden geïmplementeerd met beperkte toegang tot of ten koste van kwetsbare groepen. We moeten uitzoeken hoe de overkoepelende implementatie van NBS kan worden versterkt om een meer inclusieve en duurzame ontwikkeling te genereren die sociaal rechtvaardig is. In het algemeen gaat het er bij NATURESCAPES dus om de dingen meer holistisch te bekijken.

Samen hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat de NBS niet alleen leuk zijn om te hebben, maar kunnen bijdragen aan duurzame transformaties, veranderingen voor klimaat, natuur en mensen die in de loop der tijd blijft bestaan, zegt Bulkeley.

Onderzoekspartners


Het project wordt geleid door prof. dr. Harriet Bulkeley van de Universiteit Utrecht. Binnen het project werken we samen met: de Central European University, Nature Conservancy Europe, Trinity College Dublin, Lund University, ICS University of Lisbon, het WWF en samen met het adviesbureau Grupo Leara, dat ervaring heeft met het evalueren van NBS over de hele wereld. In het project wordt ook samengewerkt met lokale partners en gemeenschappen in Colombia, Peru en de VS, maar ook in Ierland, Italië, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Zweden en Roemenië.

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn verbonden aan het Copernicus Institute of Sustainable Development en de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).