Merel Ritskes-Hoitinga ontvangt Pioneer Medal van Animal Free Research UK

De Britse onderzoeksinstelling Animal Free Research UK heeft het werk van hoogleraar Merel Ritskes-Hoitinga bekroond met de Pioneer Medal 2023. De prijs wordt uitgereikt aan baanbrekende wetenschappers die medisch onderzoek uitvoeren zonder het gebruik van dierproeven. Ritskes-Hoitinga: "Ik wijd mijn onderwijs- en onderzoeksinspanningen aan een versnelde adaptatie van proefdiervrije methodologieën. Deze onderscheiding dient als een motiverende kracht die mij voortstuwt in de richting van het bereiken van dit cruciale doel."

Voordat nieuwe, proefdiervrije onderzoeksmethoden in de praktijk gebruikt mogen worden, moeten ze eerst geaccepteerd worden door wetgevende instanties. Hier gaan vaak jarenlange trajecten aan vooraf, terwijl er mogelijkheden zijn om deze processen te versimpelen en te versnellen. Ritskes-Hoitinga:

"Wat we bijvoorbeeld terugzagen tijdens de coronapandemie is dat er in zeer korte tijd veel resultaat werd geboekt rond de ontwikkeling van vaccins. Dat kwam vooral doordat academici, de industrie en regelgevende instanties die intensieve samenwerking zochten – de gebruikelijke onderzoekstrajecten bleken ingekort te kunnen worden zonder dat dit ten koste ging van het resultaat. In korte tijd bleek ineens heel veel mogelijk. Momenteel lijkt er weer een terugval gaande te zijn naar de oude veel dierproefeisende procedures. In mijn oratie op 4 oktober pleit ik er daarom onder andere voor om deze lessen meer in de praktijk te brengen, met betrekking tot proefdiervrije innovatie: als we die intensieve samenwerking mogelijk maken kunnen wetenschappelijk onderbouwde, proefdiervrije methoden veel sneller geïmplementeerd worden dan nu het geval is."

Ritskes-Hoitinga is opgetogen over de ontvangst van de Pioneer Award:

"Het is voor mij een enorme eer om de Animal Free Research UK Pioneer Award te ontvangen. Ik wijd mijn onderwijs- en onderzoeksinspanningen aan het versnellen van de invoering van proefdiervrije methodologieën op basis van wetenschappelijk bewijs. Deze prijs is voor mij een motiverende kracht om dit cruciale doel te bereiken, een doel dat enorme voordelen biedt voor zowel dier als mens."

De jury noemt haar leidende rol als het aankomt op het implementeren van nieuwe technologieën:

"Dr. Merel Ritskes-Hoitinga is een expert binnen haar vakgebied, die het voortouw neemt bij het invoeren van baanbrekende nieuwe technologieën die een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we medisch onderzoek uitvoeren. We vinden het geweldig om haar dit jaar tot Pionier te benoemen." - Wetenschapsdirecteur Dr Jarrod Bailey

Carla Owen, CEO van Animal Free Research UK: "De Pioneer Awards zijn een prestigieus jaarlijks keurmerk voor prestaties, waarmee proefdiervrij onderzoek en onderzoekers in de wetenschappelijke gemeenschap naar een hoger plan worden getild en de volgende generatie wetenschappers wordt geïnspireerd.  De beslissingen die steeds meer wetenschappers zoals Dr Merel Ritskes-Hoitinga, Dr Adrian Biddle en Sophie O'Kane nemen om in hun werk voor diervervanging te kiezen, ontsluiten antwoorden op de vele vragen die we nog steeds hebben over ziekten. Hun baanbrekende werk verdient erkenning."

Naast de Pioneer Medal 2023 ontving Dr Adrian Biddle van de Queen Mary University London de Outstanding Scientist 2023 Award en Sophie O’Kane van het Karolinska Institutet de Early Career Scientist Award 2023. Deze twee prijzen worden dit jaar voor het eerst uitgereikt aan jonge, inspirerende onderzoekers op het gebied van proefdiervrije innovatie.

Op 4 oktober (dierendag) geeft Merel haar oratie in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Op 5 oktober geeft ze een online lezing over haar onderzoek tijdens de Animal Free Research UK’s Science Conference in Cambridge.

Over Animal Free Research UK

Animal Free Research UK (AFRUK) is een Britse onderzoeksinstelling die dierproefvrije technieken financiert en promoot ter vervanging van dierproeven. Animal Free Research UK is opgericht in 1970 en ontwikkelt betrouwbare wetenschap waarbij dierproeven worden vermeden. Animal Free Research UK promoot proefdiervrij onderzoek door middel van financiering, publicaties, het bereiken van de wetenschappelijke gemeenschap en de media.