Meer meiden op school, betere leesprestaties jongens

De leesprestaties van jongens zijn beter op een school waar meer meiden zitten. Dat schrijft Margriet van Hek, sociologe aan de Universiteit Utrecht, in het tijdschrift School Effectiveness and School Improvement. Van Hek: “Goed kunnen lezen is in het onderwijs natuurlijk essentieel. En het staat niet op zichzelf: andere leerprestaties zijn niet zelden afhankelijk van hoe goed een leerling kan lezen.”

In haar artikel, dat een deel van Van Heks promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit uitlicht, analyseert de sociologe de leestestscores van meer dan 200.000 15-jarigen. Deze gegevens haalde ze uit een wereldwijde studie, waaraan niet minder dan 8000 verschillende scholen deelnamen. Van Hek constateerde dat de scores van jongens beter waren als de school voor meer dan 60% uit meisjes bestond. “Dat kan betekenen dat een school met verhoudingsgewijs meer meiden een productievere onderwijsomgeving heeft.”

Concentreren en motivatie

Concentratievermogen en motivatie zijn twee karaktereigenschappen die vaker aan meisjes worden toegeschreven dan aan jongens. Deze twee eigenschappen helpen leerlingen veelal om goed te presteren op school. Van Hek: “Het is een mogelijke verklaring voor de positieve invloed die hoge aantallen meiden op een school hebben op de betere leesprestaties van jongens.”

Balans in genderverdeling

De studie wijst ook uit dat de leesprestaties van jongens zorgwekkend zijn. “Er is nog te weinig onderzoek naar de leesprestaties van jongens gedaan”, stelt de sociologe. “Terwijl het dus een groot probleem is, op vele scholen. Wij maken dit probleem niet alleen inzichtelijk, we laten ook zien dat scholen er wat aan kunnen doen: door een goede balans te vinden in de genderverdeling van de schoolpopulatie.”

Door ons onderwijssysteem bestaan er ook in Nederland gescheiden klassen en scholen.

Gescheiden onderwijs in Nederland

De onderzoeksresultaten hebben natuurlijk vooral implicaties voor scholen die gescheiden onderwijs aanbieden. “Dat gebeurt bijna niet meer in Nederland. Althans, in theorie. Door ons onderwijssysteem blijkt dat er in de praktijk wel degelijk gescheiden klassen en scholen bestaan. Denk maar aan de verschillende profielen die VMBO-leerlingen kunnen kiezen. Binnen profielen als ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Mobiliteit en Transport’ is er waarschijnlijk een hele scheve sekseverdeling. Die leerlingen zitten soms zelfs in verschillende gebouwen.” 

Samen vakken volgen in één gebouw

Van Hek stelt dat beleidsmakers en scholen ook hier iets aan kunnen doen. “In de eerste plaats kunnen ze ervoor zorgen dat die verschillende richtingen in ieder geval samen in een gebouw zitten. Daarnaast zou het goed zijn als de leerlingen met die verschillende profielen de algemene vakken wél samen volgen. Tot slot kunnen jongens en meisjes gestimuleerd worden om niet zulke verschillende en misschien wel stereotype keuzes te maken op het gebied van profielen en studierichtingen.”

Het artikel van Margriet van Hek en haar collega’s Gerbert Kraaykamp en Ben Pelzer is te lezen op de website van School Effectiveness and School Improvement.

Meer informatie
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl
B.g.g.: Perscommunicatie Universiteit Utrecht, 030-253 3550, news@uu.nl