Massimo Poesio benoemd tot hoogleraar Natural Language Understanding

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft Massimo Poesio benoemd tot hoogleraar Natural Language Understanding bij de faculteit Bètawetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op het gebied van natural language understanding, in nauwe samenwerking met de faculteit Geesteswetenschappen. In de positie draagt Poesio ook bij aan actuele debatten over de ethiek van AI, zoals vooroordelen die AI kan aanleren. Poesio start de functie op 1 mei 2023.

Onderzoek naar natuurlijke taal is al sinds het ontstaan van kunstmatige intelligentie van groot belang voor het vakgebied. Daarnaast wordt het uitgebreid bestudeerd binnen de Cognitieve Wetenschap met een focus op redeneren, symbol grounding, en leren. Een belangrijk onderdeel van onderzoek naar natuurlijke taal is natural language understanding (NLU), waarin het draait om computationele modellen van de interpretatie van menselijke taal. In de afgelopen 25 jaar heeft NLU zich aanzienlijk ontwikkeld, wat heeft geleid tot zowel praktische toepassingen als theoretische inzichten.

Massimo Poesio

Geschiedenis en cultuur bestuderen

Poesio staat aan het hoofd van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NLU binnen het departement Informatica. Daarbij zal hij nauw samenwerken met het Institute for Language Sciences en andere collega's van de faculteit Geesteswetenschappen. Bijvoorbeeld, in Utrechts onderzoek binnen de Digital Humanities is de automatische extractie van betekenis uit duizelingwekkende hoeveelheden historische en culturele data, een belangrijk onderwerp. Met name topic modelling, de extractie van concepten, analyse van sentiment en het automatisch genereren van verhalen uit deze data zijn daarin van belang.

Onderwijs

Poesio zal, binnen het departement Informatica onderwijs geven op het gebied van kunstmatige intelligentie en data science. Concreet heeft hij de taak om het onderwijs en onderzoek van de masteropleidingen Artificial Intelligence en Data Science te verbreden. Ook is Poesio verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van promovendi die onderzoek doen op het gebied van natural language understanding.

Beurs

In de aanloop naar de functie heeft Poesio de allereerste AiNed Fellowship Grant toegekend gekregen. De beurs zet hij in op een onderzoeksproject genaamd 'Dealing with meaning variation in Natural Language Processing'. In dit project zal een selectie van promovendi onderzoeken hoe computers effectiever met mensen kunnen communiceren door er rekening mee te houden dat taal op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd: niet iedereen vindt dezelfde teksten grappig of beledigend en we begrijpen elkaar soms helemaal verkeerd.

Massimo Poesio

Massimo Poesio is momenteel hoogleraar Computational Linguistics aan de Queen Mary University in Londen. Hij is een cognitief wetenschapper met een focus op computationele linguïstiek en natuurlijke taalverwerking, en heeft een uitgebreide staat van dienst in interdisciplinaire samenwerking met theoretische linguïsten, psychologen en neurowetenschappers.