6 april 2016

Marc Baldus nieuwe wetenschappelijk directeur Bijvoet Centrum

Marc Baldus

Per 1 april is prof. Marc Baldus de nieuwe wetenschappelijk directeur Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij neemt deze taak over van prof. Piet Gros die de aflopen vier jaar de wetenschappelijk directeur was.

Het Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek bestudeert het leven op het allerkleinste niveau, dat van de moleculen waar het leven uit is opgebouwd. Het centrum doet onderzoek naar de relatie tussen de structuur en de functie van biomoleculen, en hun interacties in levende cellen.

Marc Baldus is het hoofd van de NMR spectroscopie groep van het Departement Scheikunde en is vooral bekend voor zijn werk op het gebied van structuurbiologie met behulp van vaste stof NMR spectroscopie. Zijn onderzoeksgroep gebruikt vaste stof NMR methoden om de relatie tussen structuur en functie van complexe biomoleculaire system te begrijpen, zoals membraaneiwitten en Amyloïde eiwitten. Daarnaast ontwikkelt zijn groep methoden om met behulp van NMR in cellen te kunnen kijken naar grote moleculaire transportsystemen en signaaltransductiemechanismen. Vergelijkbare principes worden ook toegepast op supramoleculaire structuren in intacte (bio)materialen zoals hydrogelen en dragers voor medicijnen.

Voor het Bijvoet Centrum zal Marc Baldus zich inzetten om de samenwerking binnen het Bijvoet Centrum en met andere onderzoekers op de Uithof te versterken.