Mara Yerkes benoemd tot hoogleraar

Per 1 februari 2023 is Mara Yerkes benoemd tot hoogleraar Comparative Social Policy in relation to Social Inequalities. Yerkes wil, in grote lijnen, bestuderen waarom sociaal beleid binnen en tussen landen verschilt. “Ik wil weten hoe dit beleid invloed heeft op sociale ongelijkheid, en hoe deze ongelijkheden worden ervaren door diverse individuen en groepen.”

Mara Yerkes
Mara Yerkes. Foto: Ivo van der Bent

Yerkes geeft aan dat ze met haar leerstoel focust op het versterken van onderzoek op vier gerelateerde thema's. Allereerst op de relatie tussen sociaal beleid en sociale ongelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot gender. Daarnaast wil ze combinaties van ongelijkheid zoals gender in relatie tot generatieverschillen, sociaaleconomische verschillen en geografische verschillen onderzoeken. Ook legt ze het samenspel van beleid binnen en tussen beleidsdomeinen onder de loep. Tot slot gaat ze de wisselwerking tussen sociaal beleid op nationaal en lokaal niveau onderzoeken.

Hardnekkig

Het onderzoek van de Utrechtse hoogleraar is van groot belang omdat sociale ongelijkheid hardnekkig blijkt. “Zelfs vóór de pandemie was het duidelijk dat ongelijkheden, zoals die met betrekking tot gender of sociaaleconomische verschillen, vaak wicked problemen zijn. Dat wil zeggen dat je ze niet eenvoudig kunt definiëren. En je kunt ze evenmin eenvoudig oplossen. De pandemie heeft niet alleen veel van deze ongelijkheden vergroot, maar ook nieuwe ongelijkheden gecreëerd. Dat alles onderstreept de noodzaak van interdisciplinair en multi-methodisch onderzoek naar deze onderwerpen, iets waar ik me met mijn leerstoel op ga richten.”

Dat vind ik een van de leukste dingen aan mijn werk: de vele samenwerkingen die ik met mensen heb.

Vele samenwerkingen

Met haar benoeming tot hoogleraar krijgt Yerkes een platform om samen met collega's binnen en buiten de Universiteit Utrecht aan belangrijke thema’s te werken. “Dat vind ik een van de leukste dingen aan mijn werk: de vele samenwerkingen die ik met mensen heb. Binnen onze afdeling, binnen de faculteit, en met collega's in binnen- en buitenland. Ik kijk er erg naar uit om deze samenwerkingen te versterken en te ontwikkelen langs de onderzoekslijnen van mijn leerstoel.”