Maatregelen voor niet-gebruik van de globale 'meent' in het internationaal recht

Workshop verslag: potentiële effecten van voorstellen voor niet-gebruik

Foto: NOAA (Rode koningskrab gevangen in de Beringzee – voor onderzoek)

De meeste maatregelen voor het beheer van hulpbronnen op internationaal niveau zijn gericht op de voorwaarden waaronder het gebruik van bepaalde hulpbronnen is toegestaan. In bepaalde gevallen besluiten staten echter om niet-gebruiksmaatregelen aan te nemen en uit te voeren, dus maatregelen die een bepaald gebruik volledig verbieden of (bepaalde soorten) gebruik in bepaalde gebieden beperken. Gezien de toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen, met name die welke als mondiale goederen en als gemeengoed (de globale 'meent') worden beschouwd, en met het oog op de toepassing van de voorzorgsaanpak, moeten maatregelen voor niet-gebruik wellicht verder worden bevorderd. Om dit thema nader te onderzoeken is op 8-9 mei 2023 aan de Universiteit Utrecht een workshop gehouden, met speciale aandacht voor: de internationale wateren, Antarctica, diepzeemijnbouw, en de atmosfeer en de ruimte.

Zie voor het volledige (Engelstalige) bericht: Non-use measures for global goods and commons in international law