13 juni 2018

Lesson Study als stap in een lerende organisatie

Figuur 1. Lesson Study cyclus

Tien basisscholen krijgen de mogelijkheid om in de periode januari-mei 2019 Lesson Study op te zetten en uit te voeren onder begeleiding van de Universiteit Utrecht. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de implementatie van Lesson Study in de context van uw eigen school. Is dit iets voor uw school? 

Lesson Study

Lesson Study is een onderzoek- en ontwerpmethode waarbij leerkrachten op cyclische wijze samenwerken aan onderwijsontwikkeling door middel van het ontwerpen van een les (zie de figuur 1).

Opbrengsten

In Lesson Study komen veel elementen van effectieve professionele ontwikkeling voor leerkrachten samen. Voordelen van de methode zijn:

  • Een team van collega’s leert van en met elkaar door middel van observatie, reflectie en experimenteren.
  • Het leren richt zich op leervragen uit de eigen praktijk, en vindt plaats op de eigen school. Het geleerde is direct toepasbaar.
  • De Lesson Study cyclus beslaat enkele weken waardoor het geleerde bestendiger is dan bijvoorbeeld een studiemiddag

Wat levert deelname de scholen op?

  • Meer inzicht in de school als lerende organisatie;  
  • De school krijgt de kans om zich te ontwikkelen als deskundige op het gebied van Lesson Study;
  • Begeleiding en training door deskundigen van de Universiteit Utrecht;
  • Een onkostenvergoeding van €4500,-

Wat vragen we van deelnemende scholen?

U neemt als school deel aan een onderzoek naar de implementatie en de inbedding van Lesson Study binnen het basisonderwijs. Deelname betekent het beschikbaar stellen van mensen en tijd:

  • Een Lesson Study aanjager (bijvoorbeeld de schoolopleider) die een training volgt en daarna een Lesson Study cyclus begeleidt binnen de school. Verwachte tijdsbesteding: 40 uur. Ook wordt de aanjager gedurende het project twee keer geïnterviewd.
  • Vier of vijf leerkrachten die een Lesson Study team vormen (bijvoorbeeld een bouw- of een werkgroep). Dit team doorloopt een Lesson Study cyclus op school. Verwachte tijdsbesteding: 15 uur per leerkracht. Daarnaast vullen de leerkrachten twee keer een vragenlijst in.
  • Een schoolleider die een training volgt om Lesson Study te faciliteren en duurzaam te implementeren in school. Verwachte tijdsbesteding: 15 uur. Ook wordt de schoolleider gedurende het project twee keer geïnterviewd.
Aanmelden en meer informatie