Laura Parret eerste hoogleraar ‘Staatssteun in de Europese rechtsorde’

Laura Parret
Laura Parret

Met ingang van 2 maart 2015  is mr. dr. Laura Parret (1969) benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘ Staatssteun in de Europese rechtsorde’ aan de Universiteit Utrecht. Met deze leerstoel op het gebied van staatssteun heeft de universiteit een primeur in Nederland.

Laura Parret is partner bij advocatenkantoor Houthoff Buruma en al ruim 20 jaar actief op het terrein van het Europees en mededingingsrecht in ruime zin. In die periode heeft ze deze rechtsdomeinen vanuit verschillende perspectieven kunnen beoefenen: in de praktijk als advocaat en als rechter, en in academische context als docent en onderzoeker.  

Voordat zij advocaat werd bij Houthoff Buruma, was Parret kamervoorzitter in de Belgische Raad voor de Mededinging. Vóór haar benoeming tot lid van de Raad voor de Mededinging in 2007 had zij al ruim dertien jaar ervaring als advocaat verbonden aan een Nederlands advocatenkantoor met een internationale praktijk. Laura Parret is gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg en heeft een succesvolle academische carrière als onderzoeker en docent op het gebied van Europees en mededingingsrecht. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan, met name op het gebied van rechtsbescherming, mededinging en bredere thema’s op het vlak van Europese wetgeving. Staatssteun is de afgelopen jaren in de praktijk en academische interesse van Parret steeds belangrijker geworden.

De leerstoel ‘Staatssteun in de Europese rechtsorde’ is een belangrijke aanvulling in het onderzoeksterrein van Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en sluit aan bij de Europeesrechtelijke benadering van sociaal-economische vraagstukken zoals die onder andere bestudeerd worden binnen de aan Rechtsgeleerdheid verbonden Europa Instituut en Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe, RENFORCE.

Laura Parret:  ‘Veel van de meest boeiende actuele vraagstukken in Europa komen bij elkaar bij staatssteun: hoe kijken we aan tegen de rol van de overheid op de markt? Hoe gaan we om met de concurrentie die onze bedrijven ondervinden over de grenzen heen? Is er behoefte aan meer of minder regulering van de markt en welk soort regulering? Er zijn binnen de Universiteit Utrecht veel experts die ik hoog aanschrijf en die elk vanuit hun invalshoek ook met deze thema's bezig zijn. Ik draag heel graag mijn steentje bij vanuit de studie van de staatssteunregels. Vanuit mijn brede achtergrond wil ik verbanden leggen naar andere onderdelen van het Europese recht maar ook naar andere rechtsdomeinen en de economische wetenschap. Ook daarvoor biedt de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een unieke academische context voor de voortzetting van mijn academische carrière. Ik kijk er enorm naar uit om de Universiteit Utrecht met dit onderwerp ook internationaal verder op de kaart te zetten’.

Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht

Bij Rechtsgeleerdheid  Universiteit Utrecht werken wetenschappers die volop bereid zijn verder te kijken dan de wereld zoals ze die nu kennen. Die zaken letterlijk en figuurlijk in een groter verband zien, over fysieke en professionele grenzen heen. De onderzoeksprogramma’s tonen die nieuwsgierigheid naar de maatschappij van morgen. Ons multidisciplinaire onderzoek, met bewuste zwaartepunten en profielthema’s, is steeds erop gericht om met de kennis van vandaag actief mee te werken aan het recht van morgen.

Rechtsgeleerdheid is onderdeel van de multidisciplinaire faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Binnen één faculteit worden de wetenschappelijke disciplines die zich bij uitstek bezig houden met het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gebundeld.     

Meer informatie:

Drs. Bas Schreiner | hoofd Communicatie head of Communications | faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie  Faculty of Law, Economics and Governance  |  Universiteit Utrecht | Drift 15 | Kamer Room 2.07 | 3512 BR Utrecht | T. + 31 (0) 30 253 8356 | E b.schreiner@uu.nl | www.uu.nl/rebo