18 februari 2019

Kan de aarde ons voeden?

De leermiddelencollectie van het Freudenthal Instituut bevat materialen voor zowel wiskunde en rekenen als voor biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT op school. Recent is aan deze collectie ‘Kan de aarde ons voeden?’ toegevoegd. In deze activiteit bespreken leerlingen een tekst over het eten van vlees en de bijbehorende socioscientific issues. De tekst beschrijft de milieubelasting van het eten van vlees en de lage efficiëntie van de productie van calorieën door dieren. Conclusie: hoe meer vlees men eet, hoe minder mensen er genoeg te eten hebben.

Het bespreken van socioscientific issues zet leerlingen ertoe aan om verschillende types overleg te gebruiken en verschillende soorten kennis (schoolvakken), waardes en emoties te overwegen. Deze activiteit confronteert de leerlingen daarnaast met dilemma’s over rechtvaardigheid en schaarsheid van voedingsstoffen en vraagt ze stil te staan bij wat ze graag eten.