20 januari 2017

Jeffrey Rouwenhorst geïnterviewd door Binnenlands Bestuur

‘Op deze manier wordt niet voldaan aan de wettelijke voorschriften ten aanzien van inspraak in het sociaal domein’, benadrukt Rouwenhorst. ‘Burgers kunnen in iets minder dan de helft van de gemeenten niet meepraten over het beleid op het gebied van de Jeugdwet en de Participatiewet. Je kunt je afvragen wat dit betekent voor het draagvlak van beleid. Het is wenselijk dat gemeenten de inspraak snel beter regelen.’

Op 17 januari 2017 is Jeffrey Rouwenhorst geïnterviewd door Binnenlands Bestuur. Jeffrey is consultant en onderzoeker bij het PPRC. In dit interview gaat hij in op de uitkomsten van het onderzoek dat hij samen met onderzoeker Niels Uenk en hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen heeft verricht. Daaruit blijkt dat veel gemeenten, ondanks de wettelijke verplichting, verzaken om hun burgers voldoende te betrekken bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet.