6 september 2014

Iris Clever en Niels Terpstra winnen scriptieprijzen faculteit Geesteswetenschappen

Iris Clevers en Niels Terpstra (scriptieprijs 2014)
 

Tijdens de facultaire jaaropening op 2 september zijn de winnaars bekendgemaakt van de facultaire scriptieprijzen 2013-2014. Uit een groep van elk 3 genomineerden werden Iris Clever (beste wetenschappelijke scriptie) en Niels Terpstra (meest maatschappelijk relevante scriptie) gekozen als winnaars.

De winnaars werden bekend gemaakt aan de hand van een filmpje waaraan ze zelf een bijdrage hadden geleverd. Ook zijn er beelden in te zien van het juryberaad van maandag 25 augustus. Lees meer over de zes genomineerden.

Alle genomineerden voor de Facultaire Scriptieprijs 2014

Beste wetenschappelijke prestatie

Iris Clever won dit jaar de prijs voor de beste wetenschappelijke prestatie met haar scriptie getiteld Practice matter(s): Exploring practice theories of the body for body history. Iris studeerde Modern History en rondde al in augustus 2013 haar studie af. Bij haar scriptie werd ze begeleid door dr. Willemijn Ruberg met als tweede lezer prof. dr. Ed Jonker.

Iris’ scriptie gaat over de ontwikkelingen binnen het vakgebied lichaamsgeschiedenis. Volgens de jury beoogt Iris Clever met haar scriptie een fundamentele revisie van de cultuurgeschiedenis. Dit doet zij door zowel conceptueel als empirisch ruimte te maken voor het menselijk lichaam als agent in geesteswetenschappelijk onderzoek. Helder analyseert Clever hoe binnen discoursanalyse, feministische theorie, de analyse van sociale praktijken, actor-netwerktheorie en de praxeografie plaats wordt ingeruimd voor het lichaam met een eigen agency.

Op basis van twee case studies ontwikkelt Clever een geamendeerde praxiografie. Clever betoont zich op die manier niet alleen een creatieve onderzoeker met een eigen intellectuele agenda, maar zij laat door de interactie van theorie en empirie ook zien hoe een belangrijke stap verder gezet kan worden in de ontwikkeling van de cultuurgeschiedenis en de geesteswetenschappen in het algemeen.

Meest maatschappelijk relevante scriptie

De meest maatschappelijk relevante scriptie werd dit jaar geschreven door Niels Terpstra (Conflict Studies & Human Rights) met als titel The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism. Evenals Iris Clever leverde ook Niels Terpstra zijn scriptie, met als supervisor dr. Mario Fumerton, al in augustus 2013 in.

In zijn scriptie bespreekt Niels de politietrainingsmissie in Kunduz, met als specifiek aandachtspunt de vormen van informeel en formeel recht. Niels Terpstra wordt in het juryrapport bewonderd om zijn inzet van gedurfde en creatieve onderzoeksmethoden. De auteur weet overtuigend aan te tonen dat de opvattingen over recht en rechtvaardigheid in Afghanistan gevarieerder zijn dan het rechtsstatelijk model dat de Nederlandse missie trachtte over te dragen. Het mislukken van de missie is grotendeels te wijten aan de slechte match tussen de doelstellingen van de missie en de sociaal-culturele context van de Afghaanse samenleving.

De auteur combineert inzichten uit de culturele antropologie, de sociologie en het recht in een betoog dat zo als beleidsnota naar de verantwoordelijke bestuurders kan worden opgestuurd. Dit werk laat zien dat in breed en interdisciplinair opgevat geesteswetenschappelijk onderzoek bevindingen kunnen worden geformuleerd die directe maatschappelijke relevantie hebben en tegelijkertijd fundamentele geesteswetenschappelijke vragen kunnen verhelderen.

Jury

De jury bestond uit vier wetenschappers uit de faculteit: