1 februari 2019

Inschrijving Hannover Messe Challenge geopend

Naar verwachting zullen zo’n 750 havo- en vwo-leerlingen uit heel Nederland op 1 en 2 april deelnemen aan de Hannover Messe Challenge, de grootste belangrijkste technologiebeurs ter wereld. De Hannover Messe Challenge wordt voor de vierde keer georganiseerd door het landelijk netwerk van universiteiten en hogescholen en bestaat uit een programma van twee dagen.

Dag 1 van de Hannover Messe Challenge is een science-dag op de Universiteit Twente, met lezingen en workshops van bekende namen als Pieter van Vollenhoven en Matthias Wessling, die recent de prestigieuze Wilhelm Leibnizprijsontving. Een unieke kans voor de leerlingen omdat zij op deze dag kennis kunnen maken met maar liefst 9 universiteiten en 14 hogescholen in Nederland. Na een uitdagend avondprogramma met o.a. Mindgames van Timon Krause en sportieve clinics slapen de scholieren op de campus van de Universiteit Twente. Op dag 2 vertrekt de groep naar de Hannover Messe in Duitsland. Dat is de grootste innovatie- en technologiebeurs van de wereld, met 5000 bedrijven uit 70 landen. De scholieren krijgen tijdens het exclusieve VIP-programma de kans met deze bedrijven in gesprek te gaan en zich zo te oriënteren op hun eigen toekomst.

Meer hoogopgeleide technici

Via de Hannover Messe Challenge worden de leerlingen enthousiast gemaakt voor een natuurwetenschappelijke of technische studie en een loopbaan die daarop aansluit . De scholieren ontmoeten wetenschappers en bedrijven die vertellen over de oplossingen die zij ontwerpen voor uitdagingen in de maatschappij. Het percentage leerlingen dat in Nederland een studie kiest in de bèta technische hoek is nog steeds niet voldoende om te voldoen aan de groeiende vraag naar hoogopgeleide technici in Nederland.

‘Grootste technische schoolreis’

“Dit moet je zien als de grootste technische schoolreis van Nederland”, vertelt Berenice Michels, voorzitter van het landelijke netwerk van universiteit en hogescholen. “Welke opleidingsroute je ook kiest, na je studie komen alle routes samen en dat ervaren de leerlingen hier. Bedrijven zetten wetenschap, technologie en praktische kennis in. De leerlingen komen er tijdens de challenge zelf achter hoe ze dat doen. Dit is voor hen een unieke kans om wetenschappers en bedrijven te ontmoeten die het verschil maken in de wereld.”

Samenwerking

De Hannover Messe wordt georganiseerd door 9 universiteiten en 14 hogescholen in Nederland:

  • VO-HO Oost: Universiteit Twentein samenwerking met Saxion en Windesheim
  • Onderwijsnetwerk Zuid-Holland: Technische Universiteit Delften Universiteit Leiden in samenwerking met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.
  • Food Valley Netwerk VO-HO – Wetenschapsknooppunt Wageningen University: Wageningen University & Researchin samenwerking met Aeres Hogeschool Wageningen, Van Hall Larenstein en Christelijke Hogeschool Ede
  • U-Talent: Universiteit Utrecht in samenwerking met Hogeschool Utrecht
  • Science Linx – Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân: Rijksuniversiteit Groningenin samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool
  • Platform VO-HO Arnhem – Nijmegen: Radboud Universiteitin samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Bètapartners Amsterdam: Universiteit van Amsterdamin samenwerking met de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam
  • Overige partners: Sectorplan Natuur- en Scheikunde, Techniekpact Twente, Techniekpact Stedendriehoek, Techniekpact Zwolle, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, 4TU, FMEen Gemeente Enschede.

Over de Hannover Messe

De Hannover Messe is de belangrijkste technologiebeurs ter wereld en vindt plaats van 1 t/m 5 april 2019 in Hannover. De beurs heeft de komende editie als hoofdthema: ‘Integrated Industry – Industrial Intelligence’. Dit jaar is Zweden geselecteerd als partnerland.

Hannover Messe