“Informatica-departement moet afspiegeling van de samenleving zijn”

Informatica aan de UU breidt de komende tijd fors uit: er zijn momenteel vijf vacatures voor hoogleraren en de komende twee jaar volgen er nog drie. Inzet is om te werken aan diversiteit. Eén van de leerstoelen is zelfs alleen toegankelijk voor een vrouwelijke kandidaat. “Vrouwen zijn soms te bescheiden.”

Judith Masthoff en Johan Jeuring van het departement Informatica

Onlangs kreeg het departement Informatica van de Universiteit Utrecht bij een onderzoeksvisitatie, een formele beoordeling die iedere zes jaar plaatsvindt, het grote compliment wat betreft diversiteit onder de medewerkers voor te lopen op andere Informatica-departementen in Nederland. De aandacht en organisatiestructuur waarmee het departement verschillen in geslacht, nationaliteit en etniciteit ondersteunt, wordt zelfs een model genoemd dat andere departementen zouden kunnen volgen. Maar departementshoofd Johan Jeuring en onderzoeksdirecteur Judith Masthoff zijn nog lang niet tevreden.

Masthoff: “Het is belangrijk dat je personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Dat komt de sfeer in een organisatie ten goede, omdat mensen voelen dat ze erbij horen. Bovendien trekken zij ook weer mensen die zich bij hén thuis voelen en zo ontstaat een versterkend effect. Voor Informatica-begrippen doen wij het in Utrecht goed, maar momenteel is nog steeds maar 15% van onze hoogleraren vrouw en dat willen we veranderen. Ook etnische minderheden moeten bij ons nog meer kansen krijgen.”

Westerdijkleerstoel alleen voor een vrouw

Om een grote stap te zetten, heeft het departement een leerstoel in het leven geroepen die alleen door een vrouw bekleed zal kunnen worden. Jeuring: “Onze nieuwe ‘Westerdijkleerstoel’ is vernoemd naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland.” De UU had enkele jaren geleden al het Westerdijk fellowship, waarmee ‘uitmuntende vrouwelijke bèta-wetenschappers met leiderschapskwaliteiten’ werden aangetrokken. Jeuring: “Maar dat waren posities tot en met het niveau van universitair docent. Nu gaan we daarin nog verder: één van onze hoogleraarsvacatures houden we geheel vrij voor een vrouwelijke kandidaat.”

Masthoff vertelt waarom dat te verantwoorden is: “Er zijn vrouwelijke onderzoekers die echt heel goed zijn. Maar vrouwen zijn vaker dan mannen bescheiden. Ze voldoen aan alle functie-eisen voor een hoogleraarschap maar twijfelen toch of ze zullen solliciteren. Met deze leerstoel willen wij een signaal afgeven: ga ervoor! Ze kunnen een rolmodel zijn voor meisjes die erover denken om Informatica te gaan studeren. Tegelijkertijd stellen we vier andere hoogleraarsposities open voor iedereen. Ook mannen zijn van harte uitgenodigd om op die vacatures te reageren, tot en met 30 juni aanstaande.”

Nauw contact met andere vakgebieden

Sterk aan de Utrechtse Informatica is volgens de bestuurders dat het onderzoek er zowel fundamenteel is als toepassingsgericht. Masthoff: “Wij hebben meer fundamentele Informatica dan de Technische Universiteiten. Tegelijkertijd hebben we veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en met partners in de publieke sector.”

Maar in het bijzonder onderscheidt de UU zich doordat Informatica er in nauw contact staat met andere inhoudelijke vakgebieden, zowel binnen de Bètawetenschappen, als met de alfa- en gamma-vakken. Jeuring: “Via onze UU-brede onderzoeksthema’s werken wij samen met bijvoorbeeld de geesteswetenschappen en psychologie. Dat biedt fundamenteel onderzoek met grote maatschappelijke relevantie.”