Horizon Europe subsidie voor onderzoek naar betere gepersonaliseerde behandeling tegen hoge bloeddruk

Een internationaal onderzoeksteam heeft een subsidie van tien miljoen euro ontvangen van Horizon Europe en UK Research and Innovation. Het HYPERMARKER team ontwikkelt en test met deze subsidie instrumenten waardoor clinici met behulp van kunstmatige intelligentie de beste gepersonaliseerde behandeling kunnen selecteren voor patiënten met een hoge bloeddruk. Het consortium bestaat uit twaalf partners, waaronder toponderzoekers op het gebied van gezondheids-datawetenschap, patiëntenverenigingen en de industrie. Onderzoeksleider is Rick Grobbee, hoogleraar Klinische Epidemiologie in het UMC Utrecht. Vanuit de UU is hoogleraar Roel Vermeulen betrokken.

Hypertensie, of hoge bloeddruk, is een ernstige medische aandoening en de grootste veroorzaker van hart- en vaatziekten. Het is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van overlijden en ziekte, met een enorme sociale en economische last voor patiënten en gezondheidszorgstelsels. Hoewel er veel behandelingen beschikbaar zijn tegen hoge bloeddruk, blijft het in veel landen moeilijk om bloeddruk goed onder controle houden, met vermijdbare gevolgen zoals hartaanvallen, beroertes, nieraandoeningen en dementie.

We ontwikkelen voorspellingsalgoritmen die clinici kunnen helpen bij de beslissing wat de juiste behandeling is voor de juiste patiënt met hoge bloeddruk

Hoogleraar Rick Grobee

Beste behandeling voor elke patiënt

Het onderzoeksteam van HYPERMARKER ontwikkelt een instrument, een zogeheten clinical decision support tool, dat clinici in staat stelt voor elke patiënt een geïnformeerde en gepersonaliseerde selectie te maken van geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen. “We ontwikkelen voorspellingsalgoritmen die clinici kunnen helpen bij de beslissing wat de juiste behandeling is voor de juiste patiënt met hoge bloeddruk”, licht onderzoeksleider Professor Grobbee toe. Door het meten en analyseren van kleine moleculen in het bloed die interacties aangaan in het lichaam, kan de reactie op medicatie worden voorspeld. “Het opstellen van een zogeheten farmacometabolomisch profiel heeft de potentie om een verandering te brengen in hoe we veel ziektes behandelen”, zegt medeprojectleider Professor Hankemeier van Universiteit Leiden.

Ontwikkeling van een bruikbaar instrument

De onderzoekers van HYPERMARKER maken voor het onderzoek naar het instrument gebruik van patiëntencohorten uit elf Europese landen, die data leveren om de clinical decision support tool te ontwikkelen. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt deze informatie gecombineerd met klinische elementen, en met deep learning-methoden wordt bepaald wat de belangrijkste factoren zijn om de behandeling voor individuele patiënten te selecteren. De instrumenten worden gevalideerd en verfijnd via een innovatieve gerandomiseerde klinische studie in vier Europese landen, waarbij patiënten en de maatschappij worden betrokken. “Wat HYPERMARKER bijzonder maakt is de grondige evaluatie om een bruikbaar instrument te ontwikkelen met een routekaart voor de wettelijke goedkeuring en invoering van dit nieuwe instrument. Ons doel is om een groot verschil te maken in de dagelijkse praktijk en om bij te dragen aan verbetering van de patiëntenzorg”, legt medeprojectleider Professor Kotecha van de Universiteit van Birmingham uit.