Horizon Europe financiering voor 'transformatief' onderzoeksproject RE-WIRING

De positie van vrouwen verbeteren: inclusie, vertegenwoordiging en empowerment

Het onderzoeksvoorstel Realising Girls' and Women's Inclusion, Representation and Empowerment (RE-WIRING) is geselecteerd voor financiering door de Europese Unie. Het doel van het project is de structurele grondoorzaken van "gendergebonden" (genderblinde of genderneutrale) machtshiërarchieën in Europese landen en elders goed in kaart te brengen en – via transformatief onderzoek – instellingen te "herbedraden" om bestaande genderongelijkheden te voorkomen en om te buigen.

RE-WIRING zal op innovatieve wijze in kaart brengen hoe onderlinge machtsverhoudingen en specifieke barrières gender(on)gelijkheid en uitsluiting binnen de politieke, sociale, economische en culturele sfeer vormgeven, en hoe deze effectief kunnen worden veranderd. De basis voor deze aanpak is gelegd binnen het interdisciplinaire onderzoeksnetwerk Gender, Diversity & Global Justice van de Universiteit Utrecht. Uitgangspunt is dat effectieve transformatie en empowerment van vrouwen alleen mogelijk is als er tegelijkertijd actie wordt ondernomen op institutioneel, ervarings- en symbolisch niveau. Het project is een samenwerking tussen verschillende Europese universiteiten en één uit Zuid-Afrika, en wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht. 

Het project omvat uitgebreid onderzoek in zes landen, waaronder België, Nederland, Spanje, Zuid-Afrika, Polen en het Verenigd Koninkrijk, en samenwerking met diverse belanghebbenden. Het projectteam zal een enquête en interventies uitvoeren, naast het verzamelen van kwalitatieve gegevens, een analyse van het mediadiscours en een analyse van het juridisch beleid. Relevante sectoren waarop het onderzoek zich zal richten zijn Onderwijs, Media & Kunst, Gezondheid, Financiën en Duurzaamheid & Innovatie. Het project zal resulteren in tastbare beleidsaanbevelingen voor gerichte en pragmatische programma's die bijdragen aan het VN-doel van duurzame ontwikkeling voor de empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5).

Lees verder op de Engelstalige pagina

Het door Horizon Europe gefinancierde RE-WIRING-project wordt gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, Nederland, met professor Linda Senden als projectleider. De andere deelnemers zijn: Katholieke Universiteit Leuven (België), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Centre for Inclusive Leadership (CFIL, Nederland), Universidad de la Iglesia de Deusto Entidad Religiosa (Spanje), University of the Western Cape (Zuid-Afrika), Uniwersytet Gdański (Polen).

Europese Unie
Horizon Europe wordt gefinancierd door de Europese Unie