3 juli 2012

Het leven volgens Rutger Kopland: Onze vluchtige plek van de waarheid

Dit boek is gewijd aan een levensbeschouwelijke lectuur van het werk van de dichter Rutger Kopland. Daarbij komen literaire, filosofische en religieuze aspecten aan de orde. Koplands poëzie vertolkt een aardse spiritualiteit, die de lof van de oppervlakkigheid zingt maar de echo van wat verdwenen is blijft opvangen.

Kopland

Dat Rutger Kopland (1934) tot de belangrijkste moderne Nederlandstalige dichters behoort, is onomstreden. Naast zijn werk als biologisch psychiater en hoogleraar, publiceerde hij veertien dichtbundels en drie boeken met literaire essays. Ze worden door een zeer breed publiek gelezen en zijn met tal van literaire prijzen en eredoctoraten bekroond.

Samenwerking

Arnon Grunberg, de neerlandici Tom van Deel, Stefaan Evenepoel, Jaap Goedegebuure, Marjoleine de Vos, literatuurwetenschapper Anton Korteweg, filosoof Harry Kunneman, neurowetenschapper Willem Hendrik Gispen en theologen/religiewetenschappers Erik Borgman en Johan Goud.

Johan Goud is hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Hij is een vooraanstaand Levinas-kenner en publiceerde daarnaast over uiteenlopende theologische en filosofische thema’s.

 

Eerder verscheen, in dezelfde opzet en uitvoering, Het leven volgens Arnon Grunberg, eveneens onder redactie van Johan Goud.