Het is niet alleen kommer en kwel in arme wijken

DIVERCITIES

divercities logo

Arme wijken hebben over het algemeen een slechte naam. Een internationale groep onderzoekers, geleid door stadsgeografen van de Universiteit Utrecht, laat zien dat de diversiteit in arme wijken juist heel veel positieve effecten heeft. Met de wijk Feijenoord in Rotterdam als case study tonen de Utrechtse onderzoekers aan dat veel inwoners van de wijk profiteren van hun zeer diverse leefomgeving.

Een plek van aankomst

De deelgemeente Feijenoord in Rotterdam heeft veel woningen met een relatief lage huur of koopprijs, een vrij groot verloop van bewoners en ondernemers en een zeer diverse bevolking. Om deze redenen fungeert het gebied als een plek van aankomst voor immigranten, die op zoek zijn naar een relatief goedkope woning of een woning in de buurt van familie of vrienden.

Arm, maar erg divers

De wijk is financieel arm, maar ook erg divers. De groep bewoners van Feijenoord bestaat uit een uiteenlopende mengeling van verschillende opleidingsniveaus, inkomens, leeftijden, leefstijlen en afkomst. Onderzoekers van DIVERCITIES, een internationaal onderzoeksproject geleid door de Universiteit Utrecht, onderzoeken hoe het beeld van achterstandswijken in politieke en publieke debatten verschilt met de dagelijkse werkelijkheid van bewoners. Eén van de cases is de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Veertien wijken

DIVERCITIES bestaat uit onderzoekers uit veertien Europese landen, en wordt geleid door hoogleraar Stadsgeografie Ronald van Kempen van de Universiteit Utrecht. De wetenschappers onderzoeken de diversiteit van arme wijken in dertien Europese steden, en in Toronto (Canada). Het onderzoek in Feijenoord werd uitgevoerd door onderzoeker Anouk Tersteeg. Hiervoor interviewde ze 56 bewoners.

Profiteren van diversiteit

Tersteeg sprak met de bewoners over onder andere sociale netwerken, sociale mobiliteit en percepties van diversiteit. Hoewel ze ook negatieve effecten van diversiteit tegenkwam, zoals criminaliteit en taalbarrières, is de algemene indruk dat bewoners in Feijenoord diversiteit vooral waarderen en van verschillende aspecten van lokale diversiteit profiteren. Bewoners blijken bijvoorbeeld zeer diverse sociale netwerken van buren en lokale kennissen te hebben die ze voorzien in zorg en andere hulpvormen. Bewoners met een laag inkomen blijken bovendien vaak werk te vinden via deze zogenaamde ‘weak ties’, die hierdoor als een vangnet fungeren tegen neerwaartse sociale mobiliteit. De onderzoekers concluderen dat lokale instituties waaronder scholen, bibliotheken en buurthuizen een sleutelrol vervullen in het faciliteren van diverse sociale netwerken.

Seminar

Tersteeg presenteert haar resultaten op 10 november tijdens het seminar Living with Diversity in Urban Neighbourhoods in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Andere DIVERCITIES-onderzoekers presenteren diezelfde avond de resultaten van Toronto, Londen en Amsterdam. Meer informatie vind je op de website van Pakhuis de Zwijger. Toegang is gratis.

Meer informatie