Henk Kummeling benoemd tot universiteitshoogleraar

Benoeming

REBO/RGL Henk Kummeling

Prof. dr. Henk Kummeling is per 1 april 2015 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Kummeling is een vooraanstaand wetenschapper gespecialiseerd in staatsrecht en vergelijkend staatsrecht. De Universiteit Utrecht heeft een selecte groep hoogleraren benoemd tot universiteitshoogleraren. Dit zijn wetenschappers van internationale topkwaliteit met discipline-overstijgende visie en uitstraling.
De komende jaren zal Henk Kummeling vooral onderzoek doen naar de opbouw en verduurzaming van instituties, in het bijzonder in nieuwe democratische rechtsstaten en de rol die internationale organisaties, zoals de VN, het IMF en de Wereldbank, daarbij spelen. Kummeling blijft daarnaast nauw betrokken en beschikbaar voor onderwijs en onderzoek binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Henk Kummeling (1961) promoveerde in 1988 op een rechtsvergelijkend dissertatieonderzoek naar advisering in het publiekrecht. In zijn Utrechtse oratie uit 1997 behandelde hij het vraagstuk van de relativiteit van geheimhoudingsplichten. Daarnaast publiceerde hij over diverse onderwerpen, zoals grondrechten, rechtsbescherming in de Europese Unie, openbaarheid van bestuur, (financieel) toezicht, zelfstandige bestuursorganen, kiesrecht, politiek staatsrecht, decentraal bestuur en internationaal recht. Over dezelfde onderwerpen geeft hij ook regelmatig cursussen. Kummeling heeft over deze vraagstukken onderwijs gegeven in China, Indonesië, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Vanaf 1 september 1995 is Kummeling als hoogleraar staatsrecht en vergelijkend staatsrecht verbonden aan het Instituut voor staats- en bestuursrecht en rechtstheorie van de Universiteit Utrecht. Van 2008 tot 2014 was hij decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van deze universiteit. Op dit moment is hij voorzitter van de landelijke Kiesraad, voorzitter van de Awb-bezwarencommissie van het ministerie van VWS en hoogleraar aan de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Institutions

De Universiteit Utrecht heeft haar onderzoek gebundeld in vier interdisciplinaire strategische thema’s, waaronder Institutions. Dit thema, waarbinnen onder meer sociologen, juristen, economen, filosofen en historici samenwerken, richt zich op de vraag hoe de kracht van samenlevingen voortkomt uit de kwaliteit van de spelregels van het menselijke verkeer; de instituties. Daarbij gaat het om formele regels, zoals wetten, maar ook informele regels, zoals normen, waarden en gewoontes, en de bijbehorende netwerken en organisaties. Die maken een open, democratische en gelijkwaardige samenleving mogelijk, of belemmeren die juist.

Universiteitshoogleraren

Een universiteitshoogleraar staat garant voor innovatief onderzoek en onderwijs, en kan hieraan in volledige vrijheid werken. Verder speelt een universiteitshoogleraar een profilerende rol in het academische en maatschappelijke debat. Op dit moment kent de Universiteit Utrecht de volgende universiteitshoogleraren:
 Prof. dr. Sierd Cloetingh (2014)
 Prof. dr. Frans de Waal (2013)
 Prof. dr. Gerard ’t Hooft (2011)
 Prof. dr. Rosi Braidotti (2011)
 Prof. dr. Rick Grobbee (2010)
 Prof. dr. Elsken van der Wall (2005)
 Prof. dr. Gerard van Koten, honorair (2004)
 Prof. dr. Peter van der Veer (2004)
 Prof. dr. Herman Philipse (2003)
 Prof. dr. Paul Schnabel (2002)
 Prof. dr. Frits van Oostrom (2001