30 april 2019

Hans de Cock nieuw lid adviesorgaan genetische modificatie

Universitair docent aan de Universiteit Utrecht Hans de Cock is met ingang van 1 mei lid van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM). De COGEM adviseert de Nederlandse regering over de risico's van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) voor mens en milieu. Daarnaast informeert de commissie over ethisch-maatschappelijke aspecten rondom genetische modificatie.

Hans de Cock
Hans de Cock

Taken COGEM

Het werkveld van de COGEM omvat alle toepassingen van biotechnologie. Onderwerpen waarover de COGEM advies uitbrengt, zijn het gebruik van landbouwgewassen die met behulp van genetische modificatie resistent zijn gemaakt tegen bepaalde insecten. Een ander voorbeeld is het gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen in de industrie voor de productie van enzymen, chemicaliën en bioplastics.

Deskundige leden

Hans de Cock is universitair docent bij het departement Biologie van de faculteit Bètawetenschappen. Hij heeft een expertise op het gebied van pathogene schimmels en de interactie tussen gastheer en ziekteverwekker. De COGEM heeft in totaal veertig deskundige leden uit verschillende vakgebieden. Zij zijn afkomstig van Nederlandse universiteiten en instituten.