Handboek Selectie Hoger Onderwijs gepresenteerd

Voorkant Handboek Selectie Hoger Onderwijs

Loting of selectie? De discussie over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is in de afgelopen jaren behoorlijk gepolariseerd. En hoewel uit onderzoek blijkt dat ook loting nadelen heeft en geen neutrale oplossing is, is er ook nog veel te verbeteren aan selectieprocedures. Mede daarom hebben onderzoekers van het OnderzoekersNetwerk Selectie nu het Handboek Selectie Hoger Onderwijs geschreven. Een praktisch handboek waarmee alle opleidingen in Nederland aan de slag kunnen om hun selectieprocedure op te zetten, te evalueren en te verbeteren op basis van de laatste kennis uit het nationale en internationale onderzoek. Het boek is op vrijdag 26 mei aangeboden aan Pieter Duisenberg, voorzitter van de Universiteiten van Nederland – en vanaf nu gratis te downloaden.

Een goede selectieprocedure is van groot belang voor eerlijke toegang tot het hoger onderwijs. Het vormgeven van een goede selectieprocedure is echter geen gemakkelijke taak. Doel van het Handboek Selectie Hoger Onderwijs is om elke stap in het vormgeven van een selectieprocedure te voorzien van handvatten, op basis van onderzoek en ervaring. Dit boek richt zich daarbij primair op de mensen die bij het ontwerpen van de selectieprocedure betrokken zijn op opleidings- en instellingsniveau. Daarbij richt het zich op selectie in de breedte van het hoger onderwijs, zowel bachelor als master, en zowel hbo als wo.

Het handboek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt aan de hand van een procesmodel het ontwikkelen en evalueren van een selectieprocedure besproken. Het tweede deel gaat over de verschillende mogelijke methoden of selectie-instrumenten. Dit deel gaat in op belangrijke afwegingen bij die instrumenten, voorbeelden uit de praktijk en de potentiële nadelige effecten voor bepaalde groepen kandidaten.

Het handboek wordt gedragen door het nationale OnderzoekersNetwerk Selectie, waarin onderzoekers van selectie die verbonden zijn aan onderzoeksinstellingen zijn verenigd. Het handboek is mede tot stand gekomen dankzij financiering en begeleiding vanuit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) van het Centre for Academic Teaching and Learning van de Universiteit Utrecht, waarvoor de auteurs erkentelijk zijn.

Handboek gratis beschikbaar


Na de presentatie krijgen alle numerus fixus opleidingen en opleidingen met een (decentrale) selectieprocedure in Nederland een exemplaar van het Handboek Selectie Hoger Onderwijs toegestuurd. Het handboek is tevens gratis te downloaden van onderwijskennis.nl en deze website voor alle andere belangstellenden.

Download het 'Handboek Selectie Hoger Onderwijs' (website Onderwijskennis.nl)

Over de auteurs


Sanne Schreurs werkt als postdoctoraal onderzoeker voor het project Select-UU aan de Universiteit Utrecht en als universitair docent bij het departement Onderwijsonderzoek en ontwikkeling van de faculteit Health, Medicine and Life Science aan de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in Maastricht op een onderzoek naar selectie voor geneeskundeopleidingen en is voorzitter van de selectiecommissie van de opleiding Biomedische wetenschappen. Ze houdt zich in onderzoek en praktijk bezig met toetsing.

Sebastiaan Steenman is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht en lid van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). Zijn onderzoek richt zich op de alignment van selectie en de ontwikkeling van (onder andere cognitieve) vaardigheden. Hij coördineert het OnderzoekersNetwerk Selectie en is (co)projectleider van het project Select-UU.

Ada Kool is onderwijskundig adviseur en trainer bij de afdeling Onderwijsadvies & Training van de Universiteit Utrecht. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar studentkwaliteiten die samenhangen met studiesucces en opbrengsten van honoursprogramma’s en doet onderzoek naar selectie in het hoger onderwijs. Ze is (co)projectleider van het project Select-UU en is daarnaast betrokken bij de academische lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs.

Karen Stegers-Jager is universitair docent bij het Erasmus Medisch Centrum. Haar onderzoek richt zich op toetsing en selectie in het medisch onderwijs, met een sterke focus op rechtvaardigheid en diversiteit. Ze is verantwoordelijk voor de selectie voor de opleiding geneeskunde van het Erasmus MC, coördinator van het OnderzoekersNetwerk Selectie en lid van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO).

Kitty Cleutjens is universitair hoofddocent bij de afdeling pathologie van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Ze is oud-voorzitter van de selectiecommissie en voorzitter van de examencommissie van de opleiding geneeskunde van de Universiteit Maastricht en doet onderzoek naar selectie voor geneeskundeopleidingen. Ze is coördinator van het OnderzoekersNetwerk Selectie.

Meer informatie


Wilt u meer weten over het handboek, of over selectie voor het Hoger Onderwijs? Neem dan contact op met Sebastiaan Steenman: s.c.steenman@uu.nl

Handboek Selectie Hoger Onderwijs

Download het 'Handboek Selectie Hoger Onderwijs' (pdf, 2,7 MB)