Google Street View auto start met meten luchtvervuiling in straten van Kopenhagen

UU is verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke ondersteuning

Foto: Bas Niemans, Faculteit Diergeneeskunde

Vanaf vandaag zal een Google Street View auto in Kopenhagen op straatniveau de luchtkwaliteit meten. De Universiteit Utrecht is verantwoordelijk voor de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het project. 

Een moeder met een astmatisch kind neemt de beste route naar de speeltuin. Fietsers en sporters stippelen de voor hen gezondste route uit. Stedenbouwkundigen beschikken over kennis om slimme oplossingen te ontwikkelen. En beleidsmakers zijn beter in staat om beslissingen over luchtkwaliteit te nemen. Vandaag is in Kopenhagen de Europese primeur van Google Air View gelanceerd. Het is een project van de stad Kopenhagen in samenwerking met Google. De Universiteit Utrecht levert de technische en wetenschappelijke ondersteuning voor dit project - waarvan uiteindelijk ook de burgers van Kopenhagen zullen profiteren. 

"Dit levert een schat aan onderzoeksdata op, waardoor wij nog beter leren begrijpen hoe luchtvervuiling wordt veroorzaakt"

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een Google Street View auto in Kopenhagen voorzien van geavanceerde meetapparatuur. De auto zal tot 2019 door Kopenhagen rijden en op straatniveau de luchtkwaliteit in kaart gaan brengen. De resultaten worden vervolgens met wetenschappers en beleidsmakers gedeeld. Op termijn zullen ook burgers toegang krijgen tot de meetdata, waardoor ook zij kunnen zien waar de lucht (het minst) schoon is. 

Ongekende resolutie

"Deze samenwerking is uniek, omdat het ons in staat stelt om actuele metingen op straatniveau te gebruiken om luchtvervuiling in een hele stad in een ongekende resolutie in kaart te brengen", zegt Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-epidemiologie en Exposoom Analyse aan de Universiteit Utrecht. "De schat aan onderzoeksdata zal ons helpen om beter te begrijpen hoe de luchtkwaliteit wordt beïnvloed en welke verbeteringen we in de toekomst kunnen aanbrengen."

Foto: Bas Niemans

Tot nu toe werd met een beperkt aantal meetpunten de luchtkwaliteit in Kopenhagen in kaart gebracht. Aan de hand van modellen werd vervolgens de rest van de vervuiling in de stad berekend. De Google Air View auto zal de lucht testen op stikstofoxides, fijnstof, roet en ultra fijnstof. Die metingen worden vervolgens door onderzoekers van de Universiteit Utrecht omgezet naar een jaargemiddelde concentratie. “De ultra fijne deeltjes worden nu nog helemaal niet standaard gemeten, dus dat is sowieso nieuwe informatie. Daarbij wil ik onderzoek doen naar de effecten op de volksgezondheid van lage concentratie luchtvervuiling. Daar is nog niet veel over bekend, maar met de data van Google Air View kunnen we dat veel beter gaan onderzoeken.”

Exposome

In Utrecht is het onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid ondergebracht in de Utrecht Exposome Hub. In deze hub ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in samenwerking met partners onder meer geanvanceerde technologieën om de invloed van externe factoren op onze gezondheid, zoals luchtvervuiling, in kaart te brengen. 

Meer informatie
Utrecht Exposome Hub