7 juni 2012

Jos Kole, Mariëtte van den Hoven, Monique Janssens (red.)

Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling

Tegen welke ethische dilemma’s lopen professionals aan wanneer ze vermoeden dat een kind mishandeld wordt? Wat brengt hen er toe dat vermoeden te melden of juist niet, en welke afweging maken ze daarbij? Waarom is het eigenlijk belangrijk vanuit beroepsethisch perspectief naar de aanpak van kindermishandeling te kijken? Een antwoord op deze vragen is te vinden in deze bundeling van gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek.

Een kwestie van beroepsethiek
De geïnterviewden in deze bundel zijn allemaal expert op het gebied van kindermishandeling of  ethiek. Uit de gesprekken met hen blijkt indringend dat kindermishandeling niet alleen om adequate signaleringsinstrumenten en juiste diagnoses vraagt, maar ook een kwestie van beroepsethiek is: professionals moeten alert zijn en doortastend, en soms ook moedig. Goed aanpakken van kindermishandeling is daarom een professionele verantwoordelijkheid.

Palet van ethische vragen

In de bundel komt een keur aan ethische vragen aan de orde; sommige concreet, andere abstract. Bijvoorbeeld: Hoe stevig moet je vermoeden zijn om inbreuk te maken op de vrijheid van ouders om hun kinderen op eigen wijze op te voeden? Hoe dien je het belang van een kind het beste? Werk je samen met de politie om bewijs te verzamelen, of blijf je hulpverlener en help je vooral een kind?

Twee perspectieven op kindermishandeling

Het stoppen en voorkomen van kindermishandeling is belangrijk. Signalen goed oppakken en daarna verantwoord handelen evenzeer. De interviews laten zien dat de huidige samenlevingstendens, namelijk dat we vooral daders moeten aanpakken, genuanceerd moet worden.  Het perspectief van hulpverleners is dat kinderen die in de knel zitten vooral geholpen moeten worden; hulp die vaak toch via de ouders verloopt. Kinderen zijn vaak het beste geholpen door hen met hun ouders hulp te bieden.

Voor iedereen die beroepsmatig met kindermishandeling te maken heeft

Goed aangepakt is bedoeld voor iedereen die in beroep, beleid, onderwijs of onderzoek met de signalering en de bestrijding van kindermishandeling te maken heeft. Het is het resultaat van een ZonMw-onderzoeksproject van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CHAIN-ER onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De gesprekken werden gevoerd door dr. Jos Kole, ethicus bij het Ethiek Instituut en zijn geredigeerd samen met dr. Mariëtte van den Hoven en drs. Monique Janssens.

Het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht speelt een belangrijke rol op het gebied van ethiek en morele filosofie in Nederland, adviseert nationale en internationale adviescolleges en organisaties (de Gezondheidsraad, het Duitse parlement, de Wereld Gezondheidsraad, European Centre for Disease Control etc.) en verzorgt trainingen.

Titel: Goed aangepakt. Gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling.
Auteur(s): Jos Kole, Mariëtte van den Hoven, Monique Janssens (red.)
ISBN: 9789088502972
Prijs: € 13.90
Uitgeverij: 2012, Uitgeverij SWP, Amsterdam