15 november 2012

Geschiedenis van Zeeland, deel 2: van 1550 tot 1700

Geschiedenis van Zeeland, deel 2: van 1550 tot 1700 - Arno Neele & Paul Brusse
 

Slechts twee maanden na het eerste deel verschijnt op 16 november deel 2 van Geschiedenis van Zeeland. De nieuwe provinciale geschiedschrijving zal uiteindelijk vier boeken omvatten. Het onderzoek voor Geschiedenis van Zeeland wordt verricht onder leiding van de Universiteit Utrecht (dr. Paul Brusse, Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur) en de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland. Brusse is samen met prof. Wijnand Mijnhardt (Descartes Centre) redacteur van het tweede deel over de ‘Gouden Eeuw van Zeeland’, oftewel de periode 1550-1700.

De Zeeuwen speelden in deze roemrijke periode een centrale rol in de strijd van de jonge Republiek tegen Spanje maar al spoedig zou het economische en politieke zwaartepunt van de nieuwe strijd naar het Noorden verschuiven. Dankzij hun ondernemersgeest bleken de Zeeuwen echter uitstekend in staat om de welvaart van het gewest op peil te houden. En dat ondanks oorlogshandelingen en de niet aflatende strijd tegen het water. Ook kwam er een eind aan het proces van landverlies. Door inpoldering kon – met name in Staats-Vlaanderen en op de Bevelanden – liefst 52.000 hectare worden toegevoegd aan de landbouwgronden. De Zeeuwen waren erin geslaagd een wonder te bewerkstelligen.

Net als in deel 1 worden de ijkpunten aangevuld met invalshoeken die aansluiten bij historische ontwikkelingen in Zeeland: natuur en mens, beeld en zelfbeeld, stad en platteland, centrum en periferie, arm en rijk en open- en geslotenheid.

Deel 3 verschijnt in het najaar van 2013. De presentatie van het vierde deel, in het voorjaar van 2014, valt samen met het tweehonderdjarig bestaan van de provincie in zijn huidige vorm.

  • Titel: Geschiedenis van Zeeland, deel 2: van 1550 tot 1700
  • Auteurs: Paul Brusse, Wijnand Mijnhardt (red.)
  • ISBN: 9789040007538
  • Uitgeverij: 2012, Wbooks