Frank Verbeeten benoemd tot hoogleraar Accounting

Frank Verbeeten

Met ingang van 1 september 2023 is Frank Verbeeten benoemd tot hoogleraar Accounting bij de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) van de Universiteit Utrecht. Verbeeten zal zich bij U.S.E. bezighouden met onderwerpen als sustainable (management) accounting, performance management en management control, in combinatie met de rol van technologie binnen de finance functie.

Frank Verbeeten

Frank Verbeeten studeerde aan Tilburg University (Master of Business Economics, 1993) en aan de Darla Moore School of Business - University of South Carolina (Master of Business Administration, 1993). Na zijn studie heeft hij bij Deloitte gewerkt als consultant financieel management. In 2001 verdedigde hij zijn proefschrift aan Tilburg University, waarna hij bij diverse universiteiten werkte (onder meer bij de Vrije Universiteit Amsterdam; Rotterdam School of Management, Erasmus University; en Nyenrode Business Universiteit). Vanaf 2018 is hij werkzaam geweest aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij verantwoordelijk was voor het post-master Accountancy programma (RA-opleiding) en de Executive Master Finance & Control (RC-opleiding). Zijn onderzoek richt zich op de rol van prestatiemanagement en de rol van de financiële functie in diverse organisaties.

De focus in het onderzoek van U.S.E. op het gebied van sustainable finance spreekt me enorm aan, zegt Verbeeten. Met de nieuwe Europese Environmental, Social & Governance (ESG) regelgeving en de maatschappelijke druk op organisaties om alle stakeholders te bedienen, wijzigt ook de besturing van organisaties. Dat heeft niet alleen consequenties voor de financiering van bedrijven, maar ook voor de wijze waarop managers worden aangestuurd en beslissingen binnen organisaties worden genomen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je moet afrekenen op basis van behaalde ESG maatstaven, of dat je op de intrinsieke motivatie van managers en medewerkers moet vertrouwen om ESG doelen te realiseren.

De blik vanuit de organisatie zelf

Ik hoop bij te dragen aan onderzoeksprojecten op het gebied van sustainable finance, met daarbij de blik vanuit de organisatie zelf in plaats van de kijk vanuit de bank of investeerder. Ik denk dat de leerstoel Accounting daar erg geschikt voor is: vanuit de ‘finance functie’ van ondernemingen, waar accounting wordt vormgegeven, wordt bepaald welke informatie vastgelegd wordt en op welke wijze die informatie gebruikt wordt binnen organisaties.

Op dit moment zijn veel organisaties vooral bezig om de benodigde ESG informatie boven tafel te halen. Belangrijker is de vraag hoe je die informatie gaat gebruiken om de lange termijn strategie van je organisatie te realiseren, en welke prestatiemaatstaven en beslissingscriteria ga je daar voor gebruiken? Blijf je bij de huidige investeringscriteria en kijk je dan of het gekozen investeringsproject voldoet aan de ESG eisen? Of kijk je eerst welk project de hoogste ESG bijdrage heeft, en kijk je dan of het ook financieel ‘uit komt’? Dat heeft wezenlijke consequenties voor het type investering dat je gaat doen. 

Verbeeten zal zich bij U.S.E. bezighouden met onderwerpen als sustainable (management) accounting, performance management en management control, in combinatie met de rol van technologie binnen de finance functie. Hij gaat ook lesgeven, zal zich bezighouden met de begeleiding van promovendi en de zichtbaarheid en impact van U.S.E. bevorderen.

Sustainable Accounting

Charles van Marrewijk, hoofd departement van U.S.E. zegt over Frank Verbeeten: Frank heeft tussen 2013 en 2017 al eens voor de Utrecht University School of Economics gewerkt. Hij komt nu terug als hoogleraar in Accounting. Hij publiceerde in toptijdschriften in accounting en management, inclusief Management Accounting Research, The Accounting Review, The International Journal of Research in Marketing, en Organization Studies. We kijken uit naar Franks inspanningen om de kennis van ons departement op het gebied van accounting systemen in onderzoek en onderwijs te vergroten, in het bijzonder bij het opzetten van een sustainable accounting expertise centrum, waarmee we ons sustainable finance profiel verder willen versterken.