11 juli 2018

Onderwijsdifferentiatie en gepersonaliseerd leren

Ferdi Engels benoemd tot hoogleraar Ontwerp en Ontwikkeling van Curricula in de Bètawetenschappen

Prof. Ferdi Engels

In de wetenschap, en zeker in de bètawetenschappen, is al langere tijd sprake van internationalisering en interdisciplinaire samenwerking. Deze thema's spelen dus ook in het onderwijs van de Universiteit Utrecht. Dit brengt met zich mee dat er steeds meer sprake is van diversiteit, onder zowel studenten als docenten.

Onderwijsdifferentiatie en gepersonaliseerd leren

"Ik hoor vaak dat docenten worstelen met de vraag hoe ze studenten met een verschillende disciplinaire en culturele achtergrond het beste kunnen ondersteunen in het onderwijs”, aldus Engels. “Onderwijsdifferentiatie en gepersonaliseerd leren als antwoord op het zogenaamde ‘teaching to the middle’. Daar ligt een mooie uitdaging die zich ook nationaal en internationaal mag verheugen in belangstelling van onderwijskundige onderzoekers.”

Visiting professor

Ferdi Engels (1959) studeerde Biologie en promoveerde bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In 1989 startte hij bij het departement Farmaceutische Wetenschappen, waar hij zich richtte op onderzoek naar de farmacologie van lipidmediatoren bij inflammatoire aandoeningen. Sinds 2002 is hij editor van het European Journal of Pharmacology, en sinds 2012 is hij als visiting professor betrokken bij de medische opleiding van de universiteit van Faro, Portugal.

Directeur Undergraduate School

Daarnaast verdiepte hij zich in de vakinhoudelijke en didactische aspecten van farmacieonderwijs en vervulde hij diverse bestuurlijke en beleidsmatige functies binnen het departementale en facultaire onderwijs. Momenteel is hij, naast docent bij Farmaceutische Wetenschappen, directeur van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen.