22 maart 2016

ERC Advanced Grant voor onderzoek Paul 't Hart naar succesvol bestuur

Paul 't Hart ERC Grant

Prof. dr. Paul 't Hart van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) heeft een prestigieuze Advanced Grant ontvangen van de European Research Council (ERC) om onderzoek te doen naar 'het geheim' van duurzaam succesvolle publieke organisaties, netwerken en beleidsprogramma's. De ERC Advanced Grant is de hoogste, persoonsgerichte subsidie die de EU ter beschikking stelt. Het is bovendien de eerste ERC Advanced Grant voor de Nederlandse bestuurskunde.

Waarom lukt het in een populatie van organisaties met een identieke publieke taak (bijvoorbeeld sociale diensten, politiekorpsen, inspecties of ombudsmannen) sommige wel en andere niet om duurzaam een goede reputatie op te bouwen? Waarom slagen op sommige plekken beleidsprogramma's die proberen de overtuigingen en het gedrag van burgers rond een bepaald vraagstuk (bijvoorbeeld alcohol achter het stuur) te veranderen daar over de tijd heen gezien veel beter in dan op andere plaatsen? De Advanced Grant stelt Paul ‘t Hart in staat om gedurende vijf jaar met een team van postdocs en PhD's in verschillende sectoren en landen daar vergelijkend onderzoek naar uit te voeren.

Theorievormend en toegepast onderzoek tegelijk

Het onderzoek zal behalve een theorievormend ook nadrukkelijk een toepassingsgericht karakter krijgen. Zo zijn er momenteel al vergevorderde gesprekken gaande met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een uitbreiding van het onderzoek naar de condities van succes in en van lokaal bestuur en het ontwikkelen van leeromgevingen waarin de opgedane inzichten worden ingebracht in de professionele ontwikkeling van gemeenteambtenaren en -bestuurders.  

Projectomschrijving

Korte projectomschrijving.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Paul ’t Hart p.thart@uu.nl, ook als je bij het project betrokken wilt zijn. Het gaat medio 2016 van start en zal duren tot halverwege 2021.