Omgang met ratten en muizen in dierplagen

Enquête voor opdrachtgevers van plaagdierbeheersers

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een groter project, waarbij onder andere de volgende organisaties betrokken zijn: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, Platform Plaagdierbeheersing Nederland, Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven, Dierenbescherming.  

Deze enquête is bedoeld voor opdrachtgevers van plaagdierbeheersers. Bent u binnen het bedrijf of de organisatie waar u werkt verantwoordelijk voor het contact en de afspraken met een professionele plaagdierbeheerser? Dan nodigen wij u graag uit om deze enquête in te vullen!

De enquête heeft als doel inzicht te krijgen in:

  • Hoe opdrachtgevers van plaagdierbeheersers denken over ratten en muizen in dierplagen; 

  • In hoeverre zij dierenwelzijn belangrijk vinden en hier rekening mee houden; 

  • Welke afwegingen zij maken tussen de belangen van dieren en die van mensen. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Resultaten worden anoniem verwerkt. Onder deelnemers die dit willen worden cadeaubonnen van bol.com verloot (zie einde van de enquête). 

Wij raden u aan deze enquête op een pc of laptop in te vullen.