Elise de Bree benoemd tot hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs

Per 1 februari 2021 is Elise de Bree benoemd tot hoogleraar ‘Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’. De bijzondere leerstoel wordt bekostigd door de Koninklijke Auris Groep, een landelijk opererend expertise- en behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met stoornissen op het gebied van gehoor, spraak of taal. De Bree: “Met mijn leerstoel wil ik eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden herkend, en dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen.”

Elise de Bree

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een relatief onbekende primaire taalstoornis, terwijl het veel voorkomt. De Bree: “De geschatte prevalentie is 5 tot 7 procent. De stoornis is veel minder bekend dan ADHD en dyslexie, terwijl de impact van TOS groot is. TOS heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het leren lezen, en voor de schoolse ontwikkeling. De toename van de bekendheid van TOS zal er hopelijk toe leiden dat taalproblemen van kinderen sneller herkend worden.” 

Geschikte interventies

De Bree wil ook gaan onderzoeken hoe kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, binnen het passend onderwijs, het beste ondersteund kunnen worden op school. “We weten dat het bieden van passend onderwijs een hele opgave is voor reguliere scholen en dat het voor leerkrachten, leerlingen en ouders niet altijd als succesvol wordt ervaren. Door meer onderzoek te doen naar taalontwikkelingsstoornissen én naar taalontwikkelingsstoornissen in het passend onderwijs kunnen we hopelijk toewerken naar geschikte interventies en naar ondersteuning en instrumenten voor de leerkrachten.”

Het onderzoeksthema Dynamics of Youth vind ik een mooie bundeling van expertise over ontwikkeling.

Spannend onderzoek

De Bree, die in het verleden studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht en de laatste jaren werkzaam was aan de UvA, is uiteraard bekend met het Utrechtse onderzoek en de onderzoekers uit haar vakgebied: “Ik weet dat er op het gebied van TOS, van taalontwikkelingsproblemen in het algemeen, en op het gebied van passend onderwijs belangrijk en spannend onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoeksthema Dynamics of Youth vind ik een mooie bundeling van expertise over ontwikkeling: ik ga goed kijken waar de aansluitings- en samenwerkingskansen binnen dat programma liggen.”